Svensk flagga blommar i fältet vid Kåseberga

Kåseberga Artikeln publicerades
Flaggan består av vitsenap och honungsört.
Foto:Mark Hanlon
Flaggan består av vitsenap och honungsört.

Den som passerar förbi Kåseberga på väg österut kan nu beskåda en svensk flagga i ett av fälten norr om vägen.

Flaggan som består av honungsört och vitsenap har planterats av lantbrukaren Tommy Persson i Peppinge.

– Jag har funderat på detta i flera år, men jag har inte haft tid att göra något. Nu i år tänkte jag att nu jäklar, säger han.

Det var inga större svårigheter att få flaggan på plats enligt Tommy Persson, men det krävde lite planering.

– Jag fick mäta upp för att proportionerna skulle bli de rätta, men annars var det inga problem.

Blommorna i flaggan har ännu inte nått sin fulla blom, men Tommy Persson har redan börjat få reaktioner på sitt verk.

– Det är faktiskt en hel del som redan har sagt att de tycker att det är fint. I nästa vecka ska vi fotografera det från luften.

Den som inte har möjlighet till detta kan bäst se flaggan från kullarna söder om vägen. Det är från det perspektivet som YA:s fotograf har tagit bilden.

Växterna på fältet fyller också en annan funktion än bara en rent estetisk. Vitsenap används förutom till att göra senap också för att bekämpa nematoder – mikroskopiska djur som kan skada grödan. Honungsört används som gröngödsling och för att luckra upp jorden.

– Hade jag inte gjort flaggan hade det blivit vitsenap på i hela fältet, men det var roligare så här, säger Tommy Persson.