Sydöst vill samarbeta om plan och bygg

Kommunerna i sydöst har svårt att rekrytera och kanske framför allt behålla personal. Nu ser de över möjligheten att samarbeta för att bli bättre på att locka rätt kompetens till sina plan- och byggavdelningar.
– Det kan bli ett nytt samarbete likt Miljöförbundet, säger Kristina Bendz (M) ordförande i Sösk.
Sydöstra Skåne • Publicerad 14 juni 2021
Foto: Moa Dahlin