Vänsterpartiet vill höja skatten och sänka politikerlöner

35-timmars arbetsdag med bibehållen lön i hemtjänsten, lättare att få plats på äldreboende och mer pengar till skolor och förskolor. Det är tre förslag i Vänsterpartiets förslag till budget.
För att betala det vill partiet höja skatten i Ystad med 40 öre och sänka arvodena till kommunpolitiker.
Ystad • Publicerad 12 november 2021
Foto: Per Nilsson