"Vi importerar mat – men det kan vi kanske inte i framtiden”

Det är ett nationellt bekymmer att jordbruksmarken i Sverige krymper, menar Jordbruksverket.
– Vi är oroade, vi behöver jordbruksmarken under lång tid, säger utredaren John Andersson.
Ystad • Publicerad 15 november 2021
Foto: Anders Johansson