Insändare

Insändare: Kortare restider är ett realistiskt projekt

Simrishamn Artikeln publicerades
Pågatåg, Skånetrafiken
Pågatåg, Skånetrafiken

Svar på insändaren i YA 8 augusti med rubriken ”Simrishamnsbanan – ett orealistiskt projekt”. Ja bra kommunikationer är viktiga om Simrishamn vill bryta sin envist negativa utveckling. Men förslagen tar minst tio år från beslut till genomförande. Den tiden har vi inte. Här gäller, vad gör vi nu?

Om problemet är restiden till Lund/Malmö ger förslagen att räta och bredda vägarna små tidsvinster (max 5-7 minuter) för stora kostnader.

Enligt Svevia kostar en väg med motorvägs-standard drygt 35 miljoner per kilometer att bygga. Att bygga om en 13-metersväg till 2+1-väg kostar 10-15 miljoner. Vinnare är trafiksäkerheten och miljön men det var knappast dem förslagsställarna tänkte på.

Resenären räknar restiden från man stängde dörren hemma tills man nått sitt resmål – och vice versa.

För dem som väljer att åka kollektivt är restiden från hemmet tills tåget/bussen lämnar stationen en avsevärd del av den totala restiden.

IT-tekniken och dess "Molntjänster" har öppnat för flexibla transportlösningar som kapar restiderna långt mer än miljoner som satsas på bredare vägar. Lösningarna gynnar alla invånare – inte bara pendeltrafiken.

Försök pågår för att finna lösningar på hur de flexibla systemen kan passas in i dagens tidtabellsstyrda transportlösningar.

Klimatlagen tvingar fram nya transportsystem inom de närmaste 10 åren. Det vet fordonsindustrin som satsar stort på nya lösningar.

För Politiken är det tyvärr fortfarande en lågprioriterad fråga. I Simrishamn arbetar åtminstone ett politiskt parti med att finna lösningar som passar Simrishamns kommun - glädjande.

Hur uppfattar resenärerna "Restid"? Ute i Europa har man insett att den bedöms efter hur "meningsfull" restiden upplevs. Restiden i timmar/minuter betyder mindre om man åker komfortabelt och kan jobba, äta, handla mat, läsa tidningenoch se på TV, det vill säga göra det som annars måste göras när man kommer hem. Resandet kan öka fritiden.

Två timmars restid som tidigare var en omöjlighet är idag inget större problem och allt fler väljer bort bilen.

Småstäder runt storstadsområden har nu blivit attraktiva bostadsorter. Ljuv musik för Österlen.

Men så länge turtätheten är för låg, tåg ställs in och försenas, resenärerna får vanka på blåsiga och iskalla perronger utan information är det meningslöst att fundera över "meningsfullt resande".

Lös grundproblemen och satsa på "meningsfullt resande" i samarbete mellan kommunerna, näringslivet och Region Skåne. Exemplen finns.

De samhällsekonomiska vinsterna borde intressera politiker i dessa valtider.

Klas Göthe

Politiskt oberoende