Insändare

Ola Hugoson: Hamnens lönsamhet täcker inte ökade kostnader

Ystad Artikeln publicerades
Flera i publiken tog tillfället i akt att ställa frågor och ifrågasätta. Kjell Åberg var en av dessa som tog upp miljöfrågan.
Foto: Fredrik Sjöstrand
Flera i publiken tog tillfället i akt att ställa frågor och ifrågasätta. Kjell Åberg var en av dessa som tog upp miljöfrågan.

Vi vill först och främst tacka alla deltagare, politiker och Ystadsbor, som deltog vid Yfronts öppna möte kring hamnutbyggnaden på Restaurang Lite mer i måndagskväll. Intresset för mötet var långt större än vad Yfront kunde drömma om och tolkas som att informationsbehovet kring hamnutbyggnaden på intet sätt ännu är fyllt.

I måndagens YA beskrevs att Ystads hamn bär sina egna kostnader genom att sedan år 2000 ha inbetalt 600 miljoner kronor till Ystads kommun.

Vad som inte framkom i YA är att av detta belopp så utgör 400 miljoner den kostnad som Ystads hamn och logistik har haft för arrendet (hyran) för den mark och gjorda investeringar som finns är gjorda i hamnen.

Jag är övertygad om att alla är överens om att en hyresgäst har en skyldighet att betala sin hyra och därmed är det inget att yvas över.

De resterande 200 miljonerna är det ekonomiska överskottet som Ystads kommun erhållit de senaste 18 åren och det kan synas gott, men årsgenomsnittet är måttliga 11,7 miljoner. Måttligt speciellt om man jämför med hamnanläggningarnas nettovärde i bokföringen, som är hela 483 miljoner (2017) och 2,4 procent, vilket nog får anses som en väldigt låg avkastning.

Hamnbolaget har angett att intäktsökningen de senaste tio åren uppgått till plus 50 procent (från 66 miljoner 2008 och uppskattat till cirka 99 miljoner 2018) medan nettolönsamheten pendlat lite upp och ner men i snitt legat runt 10 miljoner.

Prognosen för de kommande tio åren är enligt Ystads hamn och logistiks underlag att intäkterna ska fortsätta att öka med 40–50 procent.

Tyvärr gav inte de församlade politikerna vid måndagens möte någon klarhet i den förväntade lönsamheten under samma period. Mycket talades det om ökade intäkter och notabelt var att nuvarande ordföranden för hamnstyrelsen Kaj Jönsson lät meddela att målet för lönsamheten framöver ska vara minst 14 procent på omsättningen.

Men tyvärr lär inte lönsamhetsmålet räcka till för att täcka de ökade kostnaderna som uppstår vid hamnutbyggnaden.

De ökade kostnaderna kan beräknas genom hamnens underlag till 42 miljoner och 14 procent på de om tio år uppnådda 50 procent-ökade intäkterna (då cirka 150 miljoner) blir bara 21 miljoner och en betydande brist synes uppstå i förhållande till behovet.

Underskotten de tidigare nio åren är årliga ännu större och totalt kan bristen uppskattas till cirka 200 miljoner om Kaj Jönssons mål uppnås och runt 400 miljoner om lönsamheten fortsätter på samma nivå som de föregående tio åren.

Viktigt är att komma ihåg är att de nuvarande arrendekostnaderna på 32 mijloner även efter hamnutbyggnaden kommer att finnas kvar vilket gör att hamnens totala hyreskostnad kommer att uppgå till 74 miljoner.

Något svar på ”10.000 kronors-frågan” – Hur ska lönsamheten ökas till en tillräcklig nivå när historiken pekar på något helt annat? - lämnades tyvärr obesvarad och därför upprepar jag de till politikerna riktade avslutningsorden från måndagens möte:

Det är Yfronts förhoppning att Ystads politiker låter förnuftet råda och att kommunfullmäktiges beslut på torsdag är sådant att en kvalificerad extern utredare anlitas så att den verkliga ekonomiska situationen i och kring projektet utreds innan ett beslut tas.

Ola Hugoson

Yfrontare