Annons
Innehåll från LUNDS UNIVERSITET

Forskningsstudie söker deltagare – slutmålet är att bromsa Alzheimers sjukdom innan symtomdebut

Ett av världens ledande team på forskning om de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom söker deltagare till en studie för att förbättra diagnostik och kunskap om de tidiga stadierna av sjukdomen, innan symtomen brutit ut. Anledningen är att underlätta utveckling av framtida bromsbehandlingar som kan förhindra demens. Är du mellan 50 och 80 år och vill bidra till forskningen om en av våra stora folksjukdomar kan du ansöka.
Den här texten är en annons. Den är inte skriven av tidningens journalister.

– 70 är det nya 50, skrivs det ofta i medierna. Det stämmer i väldigt mycket, men tyvärr inte när det gäller Alzheimers sjukdom. Äldre personer är piggare och friskare kroppsligt, men risken att få Alzheimer har inte minskat, så Alzheimers sjukdom kommer att besvära oss mer och begränsa vår vardag i större utsträckning i framtiden när vi lever längre, säger Oskar Hansson, professor och överläkare på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Alzheimers sjukdom kommer att besvära i större utsträckning i framtiden när vi lever längre, menar Oskar Hansson, professor och överläkare på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.
Alzheimers sjukdom kommer att besvära i större utsträckning i framtiden när vi lever längre, menar Oskar Hansson, professor och överläkare på Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Tillsammans med bland andra överläkare och medicine doktor Erik Stomrud leder han en forskningsgrupp som är bland de absolut främsta i världen på forskning om de tidiga stadierna av Alzheimers sjukdom. De har tidigare tagit fram ett mycket träffsäkert blodprovstest som kan upptäcka Alzheimers sjukdom även innan symtomdebut.

Alzheimers sjukdom startar långt innan symtom som minnessvårigheter dyker upp – forskning har visat att det tar 10–20 år innan sjukdomen ger tydliga symtom. Sjukdomen är den absolut vanligaste demenssjukdomen och var femte kvinna och tionde man kommer drabbas av demens orsakad av Alzheimers sjukdom.

”En viktig anledning till att vår forskning har blivit så framgångsrik är för att vi har kunnat studera människor med Alzheimers sjukdom och inte bara i labb”

– Det finns en anledning till att Alzheimers sjukdom kallas för en närståendesjukdom, för den drabbar inte bara den som blir sjuk utan även alla runtomkring. Det är ett stort och globalt problem i och med en åldrande befolkning, det finns ett stort behov av att lösa vissa frågetecken och få fram behandlingar som kan bromsa eller i bästa fall helt stoppa sjukdomsförloppet innan besvärande symtom hunnit utvecklas, säger Erik Stomrud.

Studiedeltagarna gör forskningen framgångsrik

– En viktig anledning till att vår forskning har blivit så framgångsrik är för att vi har kunnat studera människor med Alzheimers sjukdom och inte bara i labb. Vi kan inte ta åt oss all ära, utan det är Skånes befolkning som tillsammans gör detta möjligt genom att ställa upp i våra forskningsstudier och därmed bidrar till samhällets bästa och hjälper kommande generationer, säger Erik Stomrud.

– Det vi gör nu är att bjuda in personer mellan 50 och 80 år som inte har tydliga minnesbesvär att delta i studien. Vi vet att runt 20–25 procent av målgruppen har Alzheimerförändringar i hjärnan utan att veta om det, säger Oskar Hansson.

– Vi har två huvudmål med studien. Det första är att lära oss mycket mer om vad som händer i hjärnan under den långa och tysta fasen av sjukdomen som föregår uppkomsten av minnesproblem, och därmed kunna underlätta utvecklingen av nya och effektiva läkemedel. Det andra är att samla ihop en grupp av personer som kan erbjudas att vara med i framtida läkemedelsprövningar där vi testar om nya lovande läkemedel kan bromsa eller till och med stoppa sjukdomen innan besvärande symtom hunnit utvecklas.

– Det vi gör nu är att bjuda in personer mellan 50 och 80 år som inte har tydliga minnesbesvär att delta i studien, säger Erik Stomrud överläkare och medicine doktor.
– Det vi gör nu är att bjuda in personer mellan 50 och 80 år som inte har tydliga minnesbesvär att delta i studien, säger Erik Stomrud överläkare och medicine doktor.

Så här går studien till

Forskningspersonal hör av sig till dem som anmält intresse och gör en kort avstämning över telefon, där också ett kortare minnestest ingår, och sedan får personen gå och lämna ett blodprov. Erik Stomrud förklarar vidare:

– Utifrån blodprovstestet gör vi ett urval, där framför allt personer med avvikande blodvärden går vidare, men även vissa med normala värden. Dessa bokas sedan in för att göra ett ryggvätskeprov där vi kan se om en person har Alzheimerförändringar i hjärnan eller inte. Av dem som går in i huvudstudien kommer 75 procent att ha tidiga Alzheimerförändringar i hjärnan men utan tydliga symtom, och 25 procent kommer inte att ha det.

”Vi missar väldigt få personer med Alzheimerförändringar med den här metodiken”

Deltagarna följs under fyra års tid, och i början av studien kommer de att delta i undersökningar av kognitiva funktioner och avbildningar av hjärnan med magnetkamera och PET-kamera. I början behöver deltagarna komma till Skånes universitetssjukhus omkring fem gånger, och sedan är det årlig uppföljning med tester, samt hjärnavbildningar och provtagning cirka vartannat år.

– Vi har satt gränserna för blodprovet så att vi ska fånga in den absoluta majoriteten av dem som har Alzheimerförändringar. Ryggvätskeprovet efteråt fastställer vilka som har tecken till förändringar i hjärnan eller inte, säger Erik Stomrud.

Oskar Hansson lägger till:

– Vi har sett i andra studier att vi missar väldigt få personer med Alzheimerförändringar med den här metodiken.

Vill du delta i studien?

För att kunna vara med i studien behöver du:

• inte ha några större besvär med minnet eller andra tankeförmågor jämfört med personer i din ålder

• vara mellan 50 och 80 år. Du som är mellan 50 och 60 ska ha en förstagradssläkting (mamma, pappa eller syskon) som drabbats av demens eller tydliga minnessvårigheter innan 75 års ålder

• gärna vara intresserad av att delta i framtida läkemedelsstudier som utvärderar läkemedel som eventuellt bromsar eller stoppar Alzheimers sjukdom innan tydliga symtom uppstått

• inte medicinera med blodförtunnande läkemedel (Waran, Xarelto, Eliquis, Pradaxa eller Lixiana)

• inte ha pacemaker

Du kan även anmäla dig genom att skicka e-post till minne@skane.se

Denna text är en annons producerad av Gota Media Brand Studio och inte av redaktionen. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på native@gotamedia.se