Familj

BB-bilder

Grattis!

Döds- och minnesannonser

Bröllop- och vigselannonser

Fill out my online form.

Skicka in

Fill out my online form.

Minnesord

Du kan kostnadsfritt skriva ett minnesord över någon som nyligen gått bort och få det publicerat i Ystads Allehanda.

Tänk på att texten inte får vara över 3 000 teckenlång.

Texten bör inledas med personens namn, ålder och bostadsort samt en rad om vilka som är de närmast anhöriga. Därefter skriver du mer fritt.

Sänd gärna med ett foto i jpg-format. Texten måste vara undertecknad med för- och efternamn.
Skriver du för en förenings räkning skriv ditt namn och lägg till "för föreningen X".
Maila ditt material till familj@ystadsallehanda.se