40 000 ålgräsplantor ska skydda mot erosion

Ystad Artikeln publicerades
I ett tidigare försök i Ystads hamn har man transplanterat ålgräs från hamnbassängen ut till mer orörd havsbotten. En utmaning är att fästa plantorna i sanden. Försök har gjorts med till exempel träpinnar.
Foto: Orbicon
I ett tidigare försök i Ystads hamn har man transplanterat ålgräs från hamnbassängen ut till mer orörd havsbotten. En utmaning är att fästa plantorna i sanden. Försök har gjorts med till exempel träpinnar.

Ystad får ta del av 45 miljoner kronor som ska utveckla nya gröna metoder för att stoppa erosion längs den skånska kusten. En metod som ska testas i Ystad är nyplantering av ålgräs på havsbotten.

Ystads kust är hårt drabbad av erosion och arbetet med att stoppa sandflykten har gjorts med många metoder: strandfodring, hövder och förstärkningar med stora stenar. Nu vill länsstyrelsen, regionen, kommuner och biologer från Lunds universitet i ett fyraårigt projekt samarbeta för att rädda Skånes stränder med nya metoder.

– Vi vill se vad som händer om man ersätter hårda konstruktioner med mjuka, säger växtekologen Pål Axel Olsson på Lunds universitet.

Marinbiologen Johan Hollander och växtekologen Pål Axel Olsson från Lunds universitet är två experter som medverkar i projektet.
Foto: Inger Ekström
Marinbiologen Johan Hollander och växtekologen Pål Axel Olsson från Lunds universitet är två experter som medverkar i projektet.

Han ska tillsammans med marinbiologen Johan Hollander mäta effekterna av åtgärderna i havet och på land. En av de mjuka åtgärderna är planteringen av 40 000 ålgräsplantor. De ska sättas en bit ut från strandlinjen, med början på ett djup av 1,5–2 meter. Det är på det djupet de antas göra mest nytta dels som en sorts vågbrytare dels med sina rötter som binder sediment. Även experter från Lunds tekniska högskola är involverade i projektet när det gäller mätning av strömmar och sandrörelse.

Förutom att ålgräset förväntas binda sand och dämpa vågor bidrar de med nödvändiga livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande varelser.

I Ystad har man redan gjort försök med att flytta ålgräsplantor. Inför utbyggnaden av hamnen har man flyttat ålgräs från hamnbassängen till nya platser. En utmaning är att få plantorna att slå rot i en miljö med mycket strömmar och vågor.

I projektet som nu har fått klartecken medverkar också Båstad, Höganäs, Helsingborg, Trelleborg och Kristianstad. Budgeten är på 45 miljoner kronor där EU bidrar med hälften. Ystads del av kakan är nio miljoner kronor. De konkreta åtgärderna i Svarte, Sandskogen och Löderups strandbad kommer att ske först sommaren 2021. I Ystads budget finns förutom ålgräsplantering också kostnader för fortsatt strandfodring.

– Det här är ett väldigt spännande projekt som är intressant på många olika sätt. Vad jag vet är det här första gången som man testar att sätta ut ålgräs i en sådan här aktiv vågmiljö, säger Ystads miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.

Ystad kommuns miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.
Ystad kommuns miljö- och klimatstrateg Mona Ohlsson Skoog.

Fakta

Om projketet

Region Skåne är huvudman för det fyraåriga projektet ”Coastal adaptation to climate change by multiple ecosystem-based measures”. Partners i projektet är Lunds universitet, Kommunförbundet Skåne, Helsingborgs stad, Ystad kommun, Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne.Den totala budgeten är på drygt 4,5 miljoner euro, motsvarande över 45 miljoner kronor. EU finansierar hälften med medel från LIFE, EU:s miljöfonder. LIFE har som mål att utveckla innovativ teknik och hitta lösningar för att genomföra EU:s miljöpolitik.

Visa mer...