Klartecken för nya skyltar vid Ales stenar

Markägaren Statens fastighetsverk får sätta upp sina egna informationsskyltar vid Ales stenar. Länsstyrelsen har gett det statliga verket dispens.
– Det är vår avsikt att sätta upp nya skyltar under 2019, säger Ingrid Ljung, fastighetschef på verket.
Kåseberga • Publicerad 22 december 2018