Annons

Knepigt för Ystads nya styre

En kommunstyrelse med Kristina Benz (M) som ordförande får i uppdrag att lotsa Ystad genom förmodat hårda ekonomiska år. Och den politiska situationen kan också bli svår att hantera. Bendz kommer att få styra med S+C-budget – med hamninvestering.
Ledare • Publicerad 6 december 2018
Detta är en ledarartikel som uttrycker Ystads Allehandas politiska linje. Ystads Allehanda verkar på ledarplats för humanistiska värderingar och fri ekonomi. Tidningens politiska etikett är liberal.
Hårdare ekonomiska tider kan vänta de styrande.
Hårdare ekonomiska tider kan vänta de styrande.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Någon strid om ordförandeposten i kommunstyrelsen blev det inte i fullmäktige, Kristina Bendz valdes utan votering till ordförande. Men hur mycket borgerligt styre blir det? I budgetomröstningen avstod nämligen SD, vilket innebar att S+C fick igenom sin budget, med hamninvestering. Precis som skedde i kommunstyrelsen.

Man kan säga att svängandet runt SD slutade med att SD fördelade makten lika. SD hade också lagt ett tilläggsyrkande om att få in hamninvesteringen i treklöverns budget, men valde till slut den enkla vägen: att släppa fram S+C-budgeten. Avgående kommunstyrelseordförande Kent Mårtensson (S) hade tidigare under kvällen levererat ett budskap till SD från talarstolen: ”Det finns ett budgetförslag som innehåller hamninvesteringen. Jag kan uppmana er att rösta på det socialdemokratiska förslaget, så kommer hamnbygget att gå igång.”

Annons

Man kan säga att både M+KD+L och S+C sökt SD-stöd och fått det, men på ett knepigt sätt. Demokratiskt hederligare hade varit öppna förhandlingar. För hur mycket mer SD-inflytande kan man ge än när partiet hanteras som nu?

Det naturliga i denna situation hade varit att S+C fortsatt att styra. Det hela påminner om när Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riket fick styra första året med Alliansbudget. Men för lilla Ystad betyder det att Kristina Bendz (M) nu får hantera en stor hamninvestering som trion M+KD+L hade velat se mer utredd.

Om hamninvesteringen gick debatten het. Men inte om vad det borde gälla i första hand: Förmår hamnverksamheten att försvara en upplåning på 700 miljoner kronor, lån som ska ligga kvar i kommunen? Hur realistiskt är det att bolaget klarar att leverera det nödvändiga resultatet för att försvara den ökade skuldsättningen?

De flesta ledamöter pratade om annat, de stora visionerna som sägs gå i stöpet om det inte byggs nya hamnlägen för större Polenfärjor. Christian Persson (M) lyfte dock kurvorna över hamnbolagets möjliga framtida omsättningsökning och dess koppling till resultatet. Det är vad saken borde handla om – åtminstone så länge som man talar om hamnbolaget som en affärsverksamhet vilken ska generera intäkter till kommunen.

Nu är det beslutet fattat, men desto större anledning att faktiskt reda ut och öppet redogöra för realistiska bedömningar av möjlig framtida avkastning i hamnbolaget. Det har ju inget med partipolitik att göra. Det är sådana värderingar bolagsstyrelser gör inför gigantiska investeringar, i detta fall sex, sju gånger årsomsättningen – om miljöbidraget från EU räknas bort.

Kent Mårtensson (S) ifrågasatte under kvällen att SD lade motförslag som andra vice ordförande mot (S)-kandidater, han menade att SD efter valsamverkan med M, KD och L ingår i majoriteten och att andra vice ordförande är tänkt att gå till oppositionen.

Även om kommunallagen inte hindrar att en majoritet bestämmer alla poster, ligger det en del i Kent Mårtenssons resonemang. Att ingå en valsamverkan för att nå majoritet och samtidigt göra upp om att ett parti ska få platser för att agera opposition, blir svårförståeligt. Det har inträffat i Trelleborg där M,KD och SD fördelade posterna på det viset. I Ystad fick dock Socialdemokraterna, trots allt, andra vice-ordförandeposterna, vilket är det logiska. Och att SD inte är en integrerad del i M,KD,L bevisades onekligen i budgetomröstningen.

Riktigt hettade det för övrigt till när Göran Göransson (KD) i talarstolen markerade mot att Jan Erlandsson – som kom in i fullmäktige för Centerpartiet men nyligen meddelade att han sitter som oberoende – blev vald till ordförande i socialnämnden. Erlandssons avhopp ger den styrande koalitionen ett extra mandat (om Erlandsson inte lämnar sin fullmäktigeplats, vilket Centerpartiet uppger att han tänker göra) och Erlandsson socialnämndsordförandeposten. Göran Göransson, som alltså själv ingår i den styrande koalitionen, kallade det för ”fulspel”. KD accepterade ändå förslaget, men det kan innebära en liten spricka i treklövern.

De kommande åren lär bli ekonomiskt tuffa och särskilt mot slutet av perioden varnar de interna kommunprognoserna för ökade kostnader som stiger mer än intäkterna. Vad vi vet med säkerhet är att behovet av äldreomsorg ökar och att bristen på personal i offentlig sektor kommer att leda till högre löner – bra för de anställda men en kostnad för kommunen. Varningstecknen för vikande konjunktur finns samtidigt där. Hamnlånet kommer att göra det svårare att finna kapitalutrymme till andra nödvändiga investeringar.

Förhållandena i Ystad kräver överenskommelser och kompromisser över parti- och koalitionsgränser. När den värsta krutröken har lagt sig kring valprocesser och hamnupplåning är det säkert också det som kommer att bli fallet. Egentligen är det de politiska sakfrågorna som spelar roll och det är där den politiska konflikten ska ligga. Med SD:s raffinerade röstningsförfarande, som underblåsts av övriga partier, kan man säga att den politiska konfliktens Ystad ironiskt nog har fått en form av samlingsstyre: vänstra handen har lagt fast förutsättningarna, den högra ska hantera dem.

Petter BirgerssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons