Annons
Pigeon | © OpenStreetMap contributors
Use ctrl + wheel to zoom!

Nya ägarna tar över huset på Valsgatan 6 i Tomelilla via arv

Cancerfonden-Riksföreningen Mot Cancer och Hjärt-Lungfonden Sv Nat Fören Mot Hj O Lungsjukd, ärver fastigheten på Valsgatan 6 i Tomelilla efter Hans Erling Lindgren.
Annons
Annons
Annons
Annons