Annons

Åke Nilbrink

Publicerad 13 maj 2019

I Borrby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Åke Nilbrink, Borrby. Akten inleddes med att kantor Ingrid Dahlström spelade Koppången av P E Moraeus som samlingsmusik därefter sjöng hon Österlenvisan av O Adolphson följd av psalm 285. Officiant var prästen Kerstin Graff. SPF Pilevallens sångkör sjöng Bred dina vida vingar av L Sandell under ledning av Jan-Eve Svensson. Psalmerna 249 och 297 sjöngs. Vid båren talade Ulla-Marie Troedsen, Leif Nilsson, Stig Garter och Sven-Ingmar Nilsson läste en dikt. Medan anhöriga och vänner tog avsked spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson följd av True love av C Porter med Anders Jeppsson på flygel. Akten slöts med Stad i ljus med Tommy Körberg. Till sist blåste Anders Jeppsson TAPTO på trumpet. Bland gåvor till Cancerfonden märktes från Glimmingehus Hemvärnskår och och SPF Seniorerna Pilevallen. Gravsättning sker i askgravlunden på Borrby kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons