Annons

Astrid Nordh

Publicerad 3 mars 2023

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Astrid Nordh, Simris. Som inledningsmusik spelades cd-musik Änglamark, av S.B. Taube. Kantor Jonas Eklund spelade psalm 249. Officiant var komminister Pascal Bjerrehus. Psalm 190 sjöngs. I samband med avskedet spelades stilla pianomusik. Vännen Inger talade till minnet. Som avslutningsmusik spelades Jag har bott vid en landsväg, av A. Kraft. Gravsättning sker på Simris kyrkogård

Annons
Annons
Annons
Annons