Carl-Erik Andersson

Publicerad 7 augusti 2020

I Sankt Clemens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum efter Carl-Erik Andersson, Simrishamn. Som inledningsmusik spelade kantor Iréne Hermansson Air, av J.S. Bach. Officiant var komminister Henrik Grimheden. Psalm 297, 181och 248 sjöngs. Som avslutningsmusik spelades Till minne, av J. Leijon. Gravsättning sker på Simrishamns norra kyrkogård.