Annons

Elsa Lönnmarker

Publicerad 12 augusti 2022

Begravningsgudstjänst har ägt rum i Södra Åsums kyrka efter Elsa Lönnmarker, Ystad. Akten inleddes med att kantorn Riitta Seppänen spelade Preludium G-moll av J S Bach varpå psalm 190 sjöngs. Officiant var prästen Svante Kjellén. Psalm 249 och 248 sjöngs. Akten slöt med att kantorn spelade Amazing grace, trad. melodi. Gravsättning kommer att ske på Södra Åsums kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons