Annons

Hans-Gunnar Jönsson

Publicerad 8 maj 2019

I Löderups kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Hans-Gunnar Jönsson, Löderup. Akten inleddes med att kantor Anita Johansson spelade Våren av A. Vivaldi varpå Ulrika Conradsson Häggel sjöng Stilla ro och nära av Å. Jinder. Därefter sjöngs ps 249. Officiant var kyrkoherde Maria Olsson. Ps 190 och 297 sjöngs. Sedan anhöriga och vänner tagit farväl spelade kantor Anita Johansson på piano Flickan, jägaren och priset av L. Landgren. Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B. Andersson. Bland blomstergärden märktes från Bröderna Björks Maskinstation, Peppinge Produkter Stockholmsgården, Löderups Körsällskap och Löderups Bysamfällighet. Bland minnesgåvor märktes från Lindholms Värme AB. Gravsättning sker på Löderups kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons