Annons

Ingela Rosenlund

Publicerad 9 maj 2019

I Hedeskoga kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Ingela Rosenlund, Hedeskoga. Som inledningsmusik spelade kantor Susanne Holmström Tröstevisa av B. Andersson. Därefter spelade och sjöng solist Frida Green Himlen är oskyldigt blå av T. Gärdestad. Psalm 249, 730 och 791 sjöngs unisont. Officiant var Carl-Gustaf Holmström. Efter anhörigas och vänners avsked spelade och sjöng solisten You light up my life av J. Brooks. Kantorn spelade Sommaren är kort av T. Ledin. Som avslutning bars kistan ut under klockringning. I den vackra blomstergärden märktes blommor från Arbetskamraterna i Dietistverksamheten och Arbetskamraterna på Vårdcentralen Skurup. Hjärt-Lungfonden har mottagit många gåvor till Ingelas minne från vänner och arbetskamrater. Gravsättning kommer att ske på Hedeskoga kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons