Nyheter

Inger Olsson

Publicerad 4 april 2017

I Tomelilla kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Inger Olsson, Tomelilla. Akten inleddes med att organist Susanne Larsson spelade Time to say goodbye av F Sartori varpå Sju av himlens änglar med Lasse Sigfridsson spelades följd av psalm 235. Officiant var komminister Kerstin Hellemarck. Psalmerna 249 och 730. Solisten sjöng Där rosor aldrig dör av L Gosztonyi. Efter anhöriga och vänner tagit avsked slöt akten med Tröstevisa av B Andersson. I blomstergärden märktes från Pensionärernas Bowlingklubb, Tomelilla. Gravsättning sker i Minneslunden på Tomelilla kyrkogård.