Malte Lundgren

Publicerad 11 augusti 2020

I Vanstad kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Malte Lundgren, Lövestad. Akten inleddes med att kantorn Paula Walters spelade Adagio av Mozart varpå psalm 249 sjöngs. Officiant var komministern Katarina Mårtensson. Psalm 251 och 200 sjöngs. Efter avskedstagandet sjöng Paula Walters Jag har hört om en stad av L Lithell och spelade som avslutningsmusik Öppna landskap av U Lundell. Gravsättning sker på Vanstads kyrkogård.