Annons

Marcus Andreasson

Publicerad 17 september 2021

I Klosterkyrkan, Ystad har begravningsakt ägt rum efter Marcus Andreasson, Ystad. Som inledning spelades Fields of Gold med T. Berntsson. Borgerlig officiant var Lisbeth Hansson. Efter inledningsord spelades Ängeln i rummet med Familjen. Därefter höll officianten minnestal följt av musik, Stjärnfallet med M. Krunegård. Officianten fortsatte därefter med minnestal som avslutades med musik, Ser du månen där du är ikväll med T. Stenström. Efter ljusceremonin följde församlingens avsked. Under avskedet spelades Tears i heaven med E. Clapton. Efter avskedet spelades Just idag är jag stark med Kenta spelades. Som avslutning läste officianten en dikt skriven av mamma Tina. Akten avslutades med att Vår lilla stad med Eldkvarn spelades. Som avslutningsmusik spelades Vår lilla stad av Eldkvarn. I blomstergärden märktes blommor från Spelare/Ledare IFK-85, Sydkust Mekaniska och Arbetskamraterna på Knutssons Måleri. Gåvor har skänkts till Cancerfonden och Ung Cancer där även en insamling i Marcus minne till just Cancerfonden märktes. Gravsättning sker i minneslunden, Gamla kyrkogården, Ystad.

Annons
Annons
Annons
Annons