Annons
Insändare

Åke Andrén-Sandberg: Varför har vi sjukhus i stället för fristående mottagningar?

När nu Region Skåne väljer att flytta öppenvårdsmottagningarna för ortopedi, gynekologi och öron-näsa-hals från Simrishamns lasarett till Skurup måste man fråga sig varför vi skall ha sjukhus över huvud taget?
Simrishamn • Publicerad 15 november 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sjukhuset i Simrishamn tappar från februari specialistvård till Skurup.
Sjukhuset i Simrishamn tappar från februari specialistvård till Skurup.Foto: Mark Nordvall Hanlon

Från början fanns det bara en sorts läkare och en sorts sjukhus. Efterhand som kunskapen utökades bildade man också speciella avdelningar, exempelvis medicin- och kirurgkliniker, men man höll dom geografiskt sammanhållna.

Man förlade inte en medicinklinik i Ystad, en kirurgklinik i Trelleborg och en Ortopedisk klinik i Simrishamn. Man behöll den geografiska närheten genom att ha ett sammanhållet sjukhus där de olika specialisterna kunde dra nytta av varandras sammantagna kunskap.

Annons

Även idag har många patienter symptom och diagnoser där olika specialister drar nytta av varandras specifika kunskap. Hjärtpatienter kan bryta ben och patienter som opereras kan behöva tillsyn vad gäller lungor och neurologiska tillstånd, etcetera.

När Region Skåne således avlövar Simrishamns sjukhus genom att flytta specialisterna på ortopedi, gynekologi och öron-näsa-hals därifrån kommer patienterna på de kvarvarande slutenvårdsavdelningarna för medicin att också få sämre tillgång till kvalificerad vård. Är den kostnaden inräknad i kalkylen?

Det är mycket gammaldags att tro att varje patient bara har en sjukdom - och ju äldre vi blir desto fler samtidiga sjukdomar får vi - och den gamle sjukhusöverläkaren som kunde allt har gått i graven för länge sedan. Det borde nedrustningen av kvalificerad sjukvård i Simrishamn också göra.

Även de simrishamnare som är så sjuka att de behöver vårdas inneliggande eller inte klarar längre resor skall få en bra vård, inte bara de som orkar åka till Skurup.

Åke Andrén-Sandberg (L), Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons