Annons
Insändare

Aktiebolag gör riskfritt vinst på våra gamla

”Personalen stod utan plastförkläde eller plasthandskar och lagade mat, då hon blev tvungen att hjälpa en boende med toabestyr. När hon kom tillbaka var maten vidbränd.” Vill du bo på ett sådant äldreboende? Där omsorgsbolaget sparat in så på personalen att ovanstående händer? Smittorisk, någon? ”Måltiden som dagens höjdpunkt”, någon?
Simrishamn • Publicerad 11 maj 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lillevångshemmet

Attendo AB (från exemplet ovan på Lillevångshemmet) är ett vårdföretag där vinsten utgörs av pengar som kommer från svenska skattebetalare.

I egentlig mening är boendet alltså inte privat, eftersom det inte är privatpersoner som köper äldrevården, utan kommunen som betalar till vårdbolaget.

Annons

Hur har vi hamnat i den här situationen, att vårdgivare i tävlan kan vinna driften av ett äldreboende?

Svaret heter LOV, Lagen Om Valfrihet från 2009. Den innebär, att medborgare ska kunna välja vilken vårdgivare de önskar. Det betyder, att en kommun först väljer att införa lagen (den är frivillig) och sedan lämnar ut äldreboendet för upphandling.

Det är nu så, att utförarna av tjänsterna blivit stora aktiebolag. Och ett aktiebolag syftar (enligt aktiebolagslagen )ytterst till att generera vinst till sina ägare.

Hur gör ett vårdbolag vinst? Jo, bolaget får pengar från kommunen för att drivar sin verksamhet. Om bolaget håller nere på sina utgifter, blir det ju pengar över = vinsten. Största utgiftsposten är löner till personalen. Underbemanna verksamheten, så får bolaget vinst.

Detta är precis vad som hänt i fallet Attendo. Genomsnittet i riket för bemanning är 0.26 personal per brukare. Attendo har endast 0.16.

Man har heller inte anställt städare, utan undersköterskorna får också städa. Resultatet blir att vårdpersonalen inte har tid för de boende, de kan till exempel inte komma ut varje dag. Och att maten blir vidbränd.

Attendos vinst 2018 var cirka 700 miljoner. Attendo ägs av ett bolag, Augustas, i Luxemburg, vilket i sin tur ägs av riskkapitalbolaget IK Kapital på Jerseyöarna i Engelska kanalen.

Den ägarkonstruktionen innebär att ingen skatt betalas till det land där Attendo är verksamt. Inte en krona betalas tillbaka till Sverige i form av skatt.

60 procent av svenskarna vill inte att omsorg ska drivas med vinst (SOM-institutet).

Vänsterpartiet vill, att Simrishamns kommun lämnar LOV, Lagen om valfrihet. I stället för att lämna ut boenden på entreprenad ska de adminstrationskostnader detta kräver användas till att förbättra befintliga boenden (som att avlöna en städare till Lillevångshemnet).

Annons

För Vänsterpartiet i Simrishamn

Susanne Ringskog Vagnhammar (V)

Annons
Annons
Annons
Annons