Annons
Insändare

Alliansstyre: Ett år som gett oss nöjdare patienter i primärvården

När resultatet från Sveriges Kommuner och Regioners senaste nationella patientenkätundersökning för primärvården kom för några veckor sedan stod det klart att Region Skåne gjort ett ordentligt lyft. Åtta av tio patienter är överlag nöjda med sin vårdcentral och regionen har därutöver förbättrat sitt resultat inom samtliga mätområden.
Skåne • Publicerad 5 mars 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Vi kan nöjt konstatera att ett år med Alliansstyre har lett till tydliga förbättringar inom primärvården.

Vi i Alliansen gick till val med tydliga målsättningar: att öka skåningarnas tillgänglighet till en trygg och jämlik vård. Över hela mandatperioden kommer vi att satsa 1 miljard kronor mer på primärvården än vad som tidigare har gjorts och redan nu har 620 miljoner av dessa delats ut.

Annons

Vad vi i primärvårdsnämnden ska vara än mer stolta över är det faktum att vi redan lyckats omvandla de satsade pengarna till konkreta resultat.

Med hjälp av de extra resurserna har nu till exempel primärvården en egen förvaltning, vi har utökat de digitala tjänsterna och vi har erbjudit en fast läkarkontakt till ett ökat antal skåningar. Allt för att förse våra medborgare med en nära vård, vilket patientenkäten nu också visar att vi är på god väg mot.

Den vittnar exempelvis om skåningar som känner sig mer delaktiga i sin vård, patienter som känner sig bättre bemötta i vården och medborgare som känner att de har en mer tillgänglig vård.

Enkäten visar att den skånska primärvården, trots de utmaningar som fortfarande finns, har många nöjda patienter. För detta vill vi rikta ett särskilt tack till all personal på vårdenheterna.

Vi ser det goda arbete som utförs på vårdcentralerna och vill intyga att vi kommer fortsätta arbeta för en bättre primärvård.

För självklart finns det mer arbete kvar att göra. Siffrorna från patientenkäten visar att det fortfarande finns mål vi ännu inte når upp till. Det här är dock ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vi har tagit fram ett fungerande recept på trygg och effektiv vård.

Vi i Allians för Skåne har visat att vi kan omvandla de resurser vi får till politik som förändrar och förbättrar vården för samtliga skåningar.

Nu fortsätter vi på inslagen väg för nöjdare skåningar och en högkvalitativ primärvård.

Birte Sandberg (C)

Ordförande primärvårdsnämnden

Annons

Caroline Hedenström (M)

1:e viceordförande primärvårdsnämnden

Torbjörn Ekelund (L)

Ledamot primärvårdsnämnden

Ing-Marie Nilsson-Axelsson (KD)

Ledamot primärvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons