Annons
Insändare

Anders Johnsson: Inte rimligt tvinga fram en totalrenovering av fukt- och mögelskadat hus

Det har här på insändarsidan och på sociala medier riktats kritik mot att byggnadsnämnden i Simrishamns kommun beslutade att tillåta rivning av ett äldre hus i Skillinge. Samtidigt gav nämnden bygglov till ett nytt hus på samma tomt.
Skillinge • Publicerad 16 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.
Får rivas. Tjänstemännen och Socialdemokraterna i byggnadsnämnden ville säga nej men övriga politiker sa ja.Foto: Lennart Larsson

Rubrik var, nämnden ”kör över” tjänstemän och sakkunniga.

Som underlag fanns utöver sökandes handling, tre remissyttranden där två var utan erinran. Kommunantikvarien ville avslå rivningsansökan.

Annons

Yttrande som görs baserat på bedömda bevarandevärden, alltid utan ekonomisk avvägning.

Sökande har låtit en oberoende besiktningsman göra en statusbesiktning av huset. Den visar på omfattande mögel och fuktproblem. En kemisk lukt i huset bedömdes komma ifrån inbyggt tryckimpregnerat virke och rekommendationen var totalrenovering, om man vill bevara huset.

Husets tidigare ägare har under 50- och 60-talen bytt tak, fönster och dörrar med mera så det finns inte mycket kvar av originalhuset.

Omgivande bebyggelse är av blandad karaktär med såväl nybyggda som äldre ombyggda hus.

Boverket anger att husets ålder i sig, inte är argument för att huset ska anses vara särskilt värdefullt.

Sökande vill på den stora tomten bygga ett nytt, väl anpassat, arkitektritat hus, signerat Skillingebaserade arkitektfirman Söderberg & Ask.

Alliansens ledamöter och ersättare har besökt platsen före nämndens beslut. Vi har tagit del av alla synpunkter, handlingar och sökandes vilja.

Vid gjorde en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, och det var inte svårt att i detta fall gå på arkitektens och sökandes linje.

Det känns inte rimligt att tvinga en enskild fastighetsägare att totalrenovera för stora belopp, när man i grunden hellre vill ha något annat.

Om det allmänna intresset för bevarande är stort, då borde huset eller kvarteret vara utpekat som kulturmiljö i detaljplanen eller i det nyligen antagna arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Det är det inte, och det förslag till nybyggnad som finns följer helt antagen detaljplan.

Annons

Vem sökanden är eller är bosatt har vi inte vägt in.

Att vi politiker landat i en annan slutsats än handläggarens innebär inte att vi ”kör över” någon. Vi måste alla visa respekt för att vi ibland kan tycka olika. Det är i ett fåtal fall varje år som vi tycker olika.

Ska vi fortsätt utveckla vår hembygd så måste varje tid få sätta sina årsringar. Alliansen i byggnadsnämnden kommer även i fortsättningen att ha en positiv grundsyn, vara lyhörda och bevara skyddsvärda kulturmiljöer. Vi ska inte bygga bort det som folk flyttar hit för.

Anders Johnsson (M), ordförande byggnadsnämnden i Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons