Annons
Insändare

Anne Maj Råberg (S): Kyrkovalet är tillfället då man kan påverka hur kyrkan ska utvecklas

Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet. Det är din möjlighet att påverka hur kyrkan ska utvecklas och om den ska vara en öppen demokratisk och solidarisk folkkyrka eller en plattform för extrem partipolitik.
Skåne • Publicerad 3 september 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tomelilla kyrka, en av Svenska kyrkans kyrkor på Österlen.
Tomelilla kyrka, en av Svenska kyrkans kyrkor på Österlen.Foto: Ulrika Wangel

Vi socialdemokrater vill även i framtiden slå vakt om den öppna demokratiska och solidariska folkkyrkan där alla ska känna sig välkomna i kyrkorummet och i kyrkans verksamheter oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg.

Svenska kyrkan ska alltid stå upp mot rasism och religionsförtryck. Vi tolererar inte kvinnoprästmotstånd och vigsel av samkörande par ska vara självklarhet.

Annons

För oss är det viktigt att Tomelillabygdens församling erbjuder en bred och varierande verksamhet som sträcker sig över generationer. Barn och unga ska vara i fokus och alla barn ska kunna delta på lika villkor och därför ska all barnverksamhet vara avgiftsfri och anpassad efter barns behov.

Vi vill att församlingen samverkar med civilsamhälle, kommun och region för insatser inom det diakonala området. Det diakonala arbetet ska fortsätta att utvecklas då vi anser att det är viktigt att bryta oönskad ensamhet och isolering.

Religionsdialogen mellan vår församling och andra trossamfund ska främjas. En väl fungerande dialog skapar kunskap och förståelse för religiösa och kulturella skillnader och likheter.

Samtidigt vill vi värna om vårt kulturarv i byggnader, textilier, inventarier mm för kommande generationer. Våra kyrkor och kyrkogårdar ska vårdas med hänsyn till klimat och miljö.

Vi socialdemokrater vill att vår församling ska vara ett föredöme som arbetsgivare, genom att ge alla anställda en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där de ska känna sig trygga och uppskattade.

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska utvecklas och möjlighet till kompetensutveckling ska ges. Vi ser det också som viktigt att församlingen fortsätter erbjuda ungdomar praktik och sommarjobb.

Nu har du som är medlem i Svenska kyrkan möjlighet att rösta för en öppen, demokratisk och solidarisk folkkyrka. Din röst är viktig för vilken kyrka du vill ha! Lägg din röst på Socialdemokraterna den 19 september.

Anne Maj Råberg (S)

Förtroendevald i kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Tomelillabygdens församling

Annons
Annons
Annons
Annons