Annons
Insändare

Åsa Ekblad (M): Anhörigbidraget är ofta en kvinnofälla

Att vara anhörig kan på många sätt vara slitsamt och därför erbjuder kommunen stöd till anhöriga. Det finns flera olika sätt att stödja anhöriga beroende på vad problematiken och behovet grundar sig i.
Skurup • Publicerad 15 september 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kryddgården. Äldreomsorg.Demens.Malörten.
Kryddgården. Äldreomsorg.Demens.Malörten.Foto: Tomas Nyberg

Skurups kommun erbjuder stöd till anhöriga till personer med fysisk eller psykisk sjukdom, en äldre person, ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning.

Exempel på anhörigstöd är, mötesplats för anhöriga, samtal och rådgivning och hälsofrämjande aktiviteter.

Annons

Kommunen har fram tills nu erbjudit ett ekonomiskt anhörigbidrag till anhöriga som valt att själva vårda sina anhöriga istället för kommunen, detta har nu beslutats att fasas ut genom att nya ansökningar inte kommer att beviljas. ( De som är beviljade i dagsläget är alltså inte berörda).

Anhörigbidraget existens har diskuterats under många år. Det finns så klart både för-och nackdelar med denna form av ekonomisk ersättning men i detta fallet anser vi att de negativa riskerna är så pass allvarliga så att en utfasning är det absolut bästa.

Det vanligaste är att en fru vårdar sin man som inte längre klarar sig på egen hand och som genom biståndsbedömning ges rätt till hjälp och stöd.

Den ekonomiska delen i anhörigstödet som kallas anhörigbidrag finns inte kvar i många kommuner då den är förknippad med flera olika negativa konsekvenser för såväl den behövande som den anhörige. För kommunen är den dock ekonomiskt fördelaktig på så sätt att kommunens hemtjänstinsats uteblir, men är det bra för den behövande?

I de flesta fallen är det äldre par som blir beviljade anhörigbidrag. Det finns övervägande risker att den anhöriga hamnar i såväl känslomässig som ekonomisk fälla (ofta kvinnofälla) eftersom de båda blir äldre och behoven ökar och ökar och ökar. Som alla vet är omsorgsyrket ett tungt arbete som kräver både teknik och fysik för att klara av. Det kräver också kunskap inom bemötande för att kunna hantera svåra situationer som kan uppstå.

Vår upplevelse är att man naturligtvis gör allt man kan för sin äkta hälft men när man väl har börjat att hjälpa och vårda är det både svårt och tungt att ta sig ur situationen, när man sedan inte orkar mer. Att ens make/maka inte orkar kan för en person med till exempel demenssjukdom vara mycket svårt att förstå då personen helt kan sakna insikt kring sina hjälpbehov.

Vi vill att den anhörige ska få lov att vara just anhörig. Vi värnar därför om anhörigstöd som stimulerar och stödjer den anhörige i dess tuffa vardag.

Vi anser inte att den anhörige ska belastas och ersätta utbildad personal.

Vi värnar om att våra äldre får en värdig och självständig ålderdom.

Åsa Ekblad (M)

Annons

Ordförande

Socialnämndsutskottet Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons