GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Avloppsnätet måste anpassas till ökade regnmängder

Vi inom Kristdemokraterna anser att det är bra att VA-nätet i Simrishamns kommun prioriteras.
Ortsdatering • Publicerad 7 april 2018
Detta är en insändare i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Bo Åkesson

Som framgår av en artikel i Ystads Allehanda 24 mars 2018 planerar Simrishamns kommun krafttag mot läckande ledningar i VA-nätet.

I artikeln nämns läckage av regnvatten i dessa ledningar som orsaken till åtgärderna, vilket vid kraftiga regn gör att vattenverken behöver bredda för att kunna hantera de ökade vattenmängder som då kommer in.

Vi inom KD tycker det är bra att VA-enheten planerar krafttag mot läckande ledningar inom VA-nätet och att VA-kollektivets medel går till sådana viktiga satsningar.

En kombination av läckande ledningar och kraftiga regn innebär att reningsverken blir tvungna att släppa ut orenat vatten i havet (bredda), vilket är skadligt för havsmiljön. Då spelar det ingen roll att man har toppmoderna reningsverk eftersom att dessa trots sin moderna teknik och filter inte har kapacitet att rena allt vatten som häftiga regn innebär.

Vad som tyvärr inte kom fram i artikeln, är att läckande ledningar i framtiden även kan orsaka helt andra problem.

Vi inom KD lade nyligen fram en motion om beredskap och klimatanpassning inför kommande havsnivåhöjningar i Simrishamns kommun. Detta för att minimera effekterna av ett förändrat klimat i kustzonen, som kan översvämmas vid en framtida havsnivåhöjning.

Vad som inte framgick av motionen är att klimatförändringarna även kan leda till mer regn och översvämningar på land. Vi behöver därför även klimatanpassa vårt ledningsnät i Simrishamns kommun med avseende på den aspekten eftersom vi på grund av mer nederbörd även kan få översvämning på land som en konsekvens av vattenmättade landområden och stigande grundvattennivåer.

Detta leder i sin tur till att läckande ledningar orsakar spridning av olika bakterier som kan orsaka sjukdom. Till exempel kan avloppsbakterier kontaminera enskilda brunnar och dricksvatten.

Vi inom KD välkomnar därför dessa krafttag inom VA nätet, vilka borde vara mer prioriterade än de hittills har varit.

Paul Frogner Kockum

Fil. Dr. i Geokemi

Gruppledare för KD i Simrishamn