Annons
Insändare

Babak Rahimi: Men vinstorienterad ägare blir gymnasiets utbud standardiserat och det unika försvinner

I sedvanlig ordning börjar styrets svar till mig i YA 28 mars med hot om repressalier om man inte ställer sig i led och hotar även med att inte lämna relevant information till en förtroendevald representant för drygt 600 väljare i Skurup. Jag är säker på att detta inte är rättsligt hållbart och låter mig därför inte oroas av det.
Skurup • Publicerad 3 april 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med privat ägare försvinner det unika med Nils Holgersson-gymnasiet, befarar Babak Rahimi (V).
Med privat ägare försvinner det unika med Nils Holgersson-gymnasiet, befarar Babak Rahimi (V).Foto: Annika Thunell

Retoriken i inlägget ”En försäljning innebär en möjlighet till pånyttfödelse för Nils-Holgersson-gymnasiet” av Johan Bolinder, Lars Nyström och Anders Kristiansen visar dock styrets oförmåga att förstå den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen.

Den innebär bland annat att kommunala myndigheters verksamheter så långt som möjligt bedrivs i öppna former under insyn av allmänhet och massmedia. Relevanta delar av undantag från denna princip räknas upp i sekretesslagens 19 kapitel (sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse).

Annons

I sin iver att skynda på försäljningsprocessen – och till den grad att försöka föregå ett beslut om försäljning i fullmäktige – försöker styret nu likställa en inledande marknadsanalys med en försäljningsprocess.

Hur styret kommit fram till att en marknadsanalys är sekretess, blir kanske en gåta som vi får lösa i förvaltningsdomstolen.

Nu till saken: Johan Bolinder och de andra medger i sitt svar att ”kommunen inte lyckats förverkliga gymnasiets potential då investeringar hela tiden ställs mot övriga prioriteringar i kärnverksamhet”.

Mig veterligen har kommunens investeringspotential inte utnyttjats till fullo då cirka 50 procent av de planerade investeringarna inte genomförts. Därmed hade det funnits medel om styret velat investera i gymnasiet för att den skulle uppnå sin fulla potential. Men i stället väljer styret att ställa investeringar i skolan mot kärnverksamheten och ursäktar sig för att det inte finns tillräckliga resurser.

Med denna styvmoderliga hantering kommer man senare fram till att skolan bör privatiseras i hopp om att någon annan ska ta hand om skolan.

Min oro är att en vinstorienterad huvudman inte kommer att investera i individuella program som är så nödvändiga för elever med särskilda behov och inte heller i jordbruksprogrammet.

Redan nu, och utan de eftersatta investeringarna, menar styret att vi inte kan ta betalt för vad utbildningen kostar från andra kommuner. Hur ska en vinstorienterad huvudman genomföra de investeringar som behövs, ta betalt från kommuner som skickar sina barn till utbildningen och även gå med vinst?

I stället kommer ett standardiserat utbud erbjudas och de unika delarna av Nils Holgerssons utbud försvinner. En pånyttfödelse säger styret. Dödfött säger jag.

Babak Rahimi (V), gruppledare i Skurup

Annons
Annons
Annons
Annons