Annons
Insändare

Bengt-Åke Henningsson: Olika problem som uppstår med havsbaserad vindkraft

Vind och sol är beroende av väder och måste för att vara stabil ha motsvarande produktion i reserv i någon form när det inte blåser eller solen lyser. Energin från vind och sol kan sparas i olika former av batterier men det blir mycket dyrt.
Ystad • Publicerad 14 juni 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett fartyg passerar i farleden bakom de havsbaserade vindkraftverken i Lillgrund vindkraftpark utanför Bunkeflostrand söder om Öresundsbron.Foto: Johan Nilsson/TT

Elen från vind och sol kan också omvandlas till vätgas (Hydrogen H2) men det är dels en stor säkerhets risk, dels behövs det cirka fyra-fem kilowattimmar el i omvandlings processen för att få ut en kilowattimme el till kund.

Denna teknik medför också ett stort beroende av de strategiska metallerna Platinum och Iridium. Båda dessa metaller finns det en begränsad tillgång på och är mycket kostsamma.

Annons

Vilka problem får havsbaserad vindkraft för miljön på Österlen?

Vi kommer att få problem med våra flyttfåglar som kommer att råka illa ut i denna flyttled.

Problem kan uppstå i Triton-projektet med övertoner i elen som bedöms som risk i detta fiskleks område.

Vi får problem med havsbaserad vindkraftverk som är mycket lätta att slå ut i en konfliktsituation.

Vi kommer att få en ökad risk i fartygstrafiken då den kommer att flytta farleden närmare sydkusten och eventuellt skapa större stranderosion bland annat. Vi kommer att få ett ökat problem med mikroplaster i Östersjön och dess fisk.

Men det allvarligaste problemet kanske ändå är de uppgifter från Danmark där den gamla vindkraftsparken på Doggers bank misstänks förgiftat ängar och jordbruksmark med PFAS (Bisfenol ). Där är det idag så att djur inte får vistas ute på ängarna och jordbruksprodukter kan innehålla PFAS ämnen. De 180 korna som levde där har avlivats.

Vindkraften idag innehåller, både i fundamenten och i vingarna större mängder PFAS.

En annan risk är oljeutsläpp från vindkraftverken som vart och ett innehåller mellan 3 000 och 5 000 liter växellådsolja med inblandning av mikroplaster.

Vindarna på Österlen är mestadels sydvästliga vilket gör att sydöstra Skånes kuster är extra utsatta. Jag tycker det är bra att treklövern väntar och utreder detta ordentligt och inte riskerar Österlens jordbruksmark eller vår egen hälsa. Besöksnäringen i Sydöstra Skåne är också helt beroende av en ren och opåverkad miljö.

Bengt-Åke Henningsson (L), Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons