Annons
Insändare

Bengt Persson: Åtta frågor om 40-metershuset

Angående det beviljat bygglov för fastigheten Lillö 2 på regementsområdet i Ystad.
Ystad • Publicerad 8 februari 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lenys höghus på regementsområdet. Bengt Persson undrar vörför myndighetsnämnden agerar som den gör.
Lenys höghus på regementsområdet. Bengt Persson undrar vörför myndighetsnämnden agerar som den gör.Foto: Mika Terne Yli-Ketola

Eftersom länsstyrelsen anser att jag inte bor i direkt anslutning till fastigheten Lillö 2 och därmed har avslagit mitt ifrågasättande av bygglovet har man inte heller värderat de argument jag fört fram och gett svar på mina frågor.

Jag vänder mig därför till myndighetsnämndens ledamöter och hoppas på svar från er i stället:

Annons

Varför har Polykemi i enlighet plan- och bygglagen 4 kap 2 § 4b inte tillfrågats om lämpligheten av att ett flerbostadshus placeras i direkt närhet till en plastkemisk verksamhet?

Varför har ingen skuggstudie gjorts för en 40 meter hög byggnad som placeras bara 20 meter från naturreservatet Skridskodammen?

Varför har myndighetsnämnden godkänt att bostadshuset placeras i sned vinkel trots detaljplanens krav på att byggnader ska placeras rätvinkligt i förhållande till det rutnät som finns på regementsområdet?

Varför har myndighetsnämnden godtagit nio våningsplan, när detaljplanen tillåter högst åtta?

Varför har myndighetsnämnden beviljat två takvåningar, när detaljplanen tillåter endast en?

Varför har myndighetsnämnden godkänt tak i zinkgrå slätplåt, när detaljplanen föreskriver rött taktegel?

Varför har myndighetsnämnden accepterat att lägenheterna på plan åtta förses med entresolplan, som gör att sovrummen bara har tak över halva rummet?

Slutligen, på vilket sätt anser myndighetsnämnden att den arkitektoniska utformningen stämmer överens med detaljplanens krav på att ”den nya bebyggelsen ska passa in i regementsområdet och inte ge negativ påverkan på kulturmiljövärdena” liksom att detaljplanens text ”bestämmelser om fasad- och takmaterial har införts på plankartan för att ny bebyggelse ska stämma överens med resterande delar av regementsområdet” respekteras?

Tacksam för svar.

Bengt Persson, Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons