Annons
Insändare

Carl Bengtsson: Nu hamnar många av förslagen direkt i papperskorgen

Efter införandet av den så kallade Ystadsmodellen där kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, sållar bland inlämnade medborgarförslag så hamnar ungefär hälften direkt i papperskorgen – utan chans till utredning och bredare politisk bedömning.
Ystad • Publicerad 15 december 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Papperskorgen
PapperskorgenFoto: -

Detta är naturligtvis illa nog, men det sker sållning även före ksau – den verkliga censuren, då dessa hemligstämplade förslag inte når Ystads Allehanda för kännedom och eventuellt notis i tidningen. Demokrati, likställighet och yttrandefrihet är lagstadgade rättigheter som nu – via Ystadsmodellen – har naggats i kanten.

Det enda som kan sägas vara bra med Ystadsmodellen är att den så tydligt visar hur chefskapet i förvaltningen tillsammans med politiker dito försöker mörka sina förehavanden.

Annons

I samband med kommunfullmäktige den 20 oktober lämnade jag själv in ett medborgarförslag destinerat ksau den 9 november, men som blev bortplockat av vår kommunjurist och därmed utom räckhåll för Ystads Allehanda – den lokala yttrandefrihetens sista utpost.

Liksom en motion i politiken kan även ett medborgarförslag i första hand vara att ”lyfta frågan”. Så med benäget bistånd från vår kära avisa – mitt medborgarförslag i sin helhet:

Jag, Carl Bengtsson, yrkar på att näringsrådet/enheten/avdelningen läggs ner. Alternativt omorganiseras - i dag ett överbefolkat vuxendagis. Med omorganiseras menar jag då bantas och effektiviseras, inte bara byta namn– råd/enhet/avdelning…

Carl Bengtsson, Rygla

Annons
Annons
Annons
Annons