Annons
Insändare

Cecilia Magnusson-Svärd: De på landsbygden har ofta valt lugnet och avskildheten

Kommentar efter Carl Bengtssons inlägg ”Landsbygdens hopp står till Kevin Rasmussen” i YA 2 juni.
Ystad • Publicerad 14 juni 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Snårestad, en av byarna på ystads landsbygd, där de boende ofta valt just lugnet och avskildheten.
Snårestad, en av byarna på ystads landsbygd, där de boende ofta valt just lugnet och avskildheten.Foto: Per Nilsson

Frågan om landsbygdsrevitalisering är intressant. Ska landsbygden revitaliseras, vem kan avgöra det och hur i så fall?

Landsbygdsrevitalisering måste ske i samråd med byalag och de boende på landsbygden. Människor som väljer ett boende på landsbygden gör oftast ett medvetet val och de söker sig till lugnet och avskildheten.

Annons

Det är inte många som har gjort det valet som önskar sig ett nytt bostadsområde, en etablering av nöjespark eller företagsmark i närområdet.

Socialdemokraterna Ystad har sett till att arbetet med Fokus i byarna påbörjades, ett arbete där de boende aktivt kunde delta i revitaliseringsarbetet och framföra de behov som de boende på landsbygden ansåg skulle berika landsbygden i deras närmiljö.

Detta arbete har blivit pausat under denna mandatperiod, vilket naturligtvis ger signaler på hur landsbygden prioriteras med det nuvarande styret.

Det är bra att tillfället tas att ställa frågor på den allmänna frågestunden i kommunfullmäktige, det är en frågestund som gärna kan användas av flera.

En något nyanserad bild i den avlämnade kritiken behövs emellertid. Om helheten kommer fram visar den att landsbygdsrevitalisering måste ske i samråd med byalag och de boende på landsbygden.

Kevin Rasmussen är en del av oss Socialdemokrater Ystad. Han är driven och gruppledare för samhällsbyggnadsfrågor.

När Socialdemokraterna Ystad gör budgetarbetet, den senaste mandatperioden tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet, har de olika nämnderna däribland samhällsbyggnadsnämnden förslag på vad som bör prioriteras i vårt budgetförslag.

Budgetförslaget är ett intensivt arbete med skarpa prioriteringar som vi tar beslut kring internt innan det presenteras på kommunfullmäktige. Det är glädjande att det lyfts olika delar av detta som har presenterats och fått genomslag denna mandatperiod.

Andra viktiga prioriteringar som gjorts i vår budget som påverkar landsbygden är utökat föreningsbidrag, ungdomsbiljett och utrymme för byalagen att fortsätta utveckla byarna med hjälp av samhällsbyggnadsbidrag.

Till detta kommer att vi också ställt oss bakom etablering av livsmedelsbutik i både Kåseberga och Svarte.

Annons

Nu ser vi fram emot ett brett stöd i vår valkampanj och ett utökat förtroende bland väljarna i Ystads kommun.

Cecilia Magnusson-Svärd, gruppledare Socialdemokraterna i Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons