Annons
Insändare

Centerpartister: Vi vill se solceller på regionens parkeringar

Skåne behöver mer billig energi. Vi måste tänka nytt och hitta nya, smarta lösningar som skyndsamt ger oss fossilfri energi. På många av Region Skånes tak kan vi se solceller och nu görs en inventering för att kunna sätta upp mer solceller på fler sjukhusområden.
Skåne • Publicerad 27 september 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Solceller ska installeras.
Solceller ska installeras.Foto: Adam Wigren

Varför inte också bygga solcellstak på parkeringarna? På så vis kan vi tanka el direkt på plats under tiden vi besöker eller arbetar på sjukhus och vårdcentraler. Tillgången måste bli bättre, och det behöver vara enklare att tanka förnybart.

EU-kommissionen kom i fjol med ett förslag som säger att alla offentliga och kommersiella byggnader med en takyta på mer än 250 kvadratmeter måsta ha solceller på taket senast 2026.

Annons

I Frankrike klubbades det hösten 2022 igenom en ny lag som kräver att alla stora parkeringar ska täckas med solceller. Energimyndigheten lyfter fram detta som ett gott exempel och Centerpartiet ser gärna att Region Skåne tar efter och inför en praxis gällande solceller på regionens parkeringar.

Alla nuvarande samt planerade parkeringar med plats för mer än 80 bilar borde täckas med solceller. Mängden solenergi som når jorden varje dag motsvarar 15 000 gånger hela världens energiförbrukning.

Genom att ta tillvara på mer solenergi och omvandla den till el minskar vi utsläppen av fossila energikällor och underlättar bland annat för fler företagsetableringar runt om i hela Skåne.

En stor fördel med solpaneler på parkeringar är att detta inte konkurrerar med odling på jordbruksmark som vi idag och i framtiden behöver till den viktiga livsmedelsproduktionen.

Vi i Centerpartiet vill att Region Skåne tar fram en strategi för att solenergi ska etableras på regionens parkeringar. Vi vill även att Region Skåne skyndsamt tillskriver regeringen att höja effekttaket för energiskattereduktionen per fastighet för att möjliggöra fler investeringar i solenergi.

Centerpartiet i Skåne vill se mer närproducerad el som minskar vår sårbarhet och ökar tillgången till förnyelsebar el som behövs när allt fler köper miljöbilar. Det behöver vara lätt att göra rätt.

Birte Sandberg (C), gruppledare Centerpartiet Skåne

Annette Linander (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden

Ola Olsson (C), ledamot i fastighets- och servicenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons