Annons
Insändare

Christina Persson: Långsiktig varuförsörjning offras för kortsiktiga besparingar

Skåne är Sveriges smörgåsbord. Över 70 procent av all frukt och grönt odlas i Skåne. I Götaland och Svealand produceras 90 procent av allt livsmedel. Vi har helt enkelt de bästa naturliga förutsättningarna med kalkrika jordar, lagom soltimmar och en gynnsam odlingssäsong.
Skåne • Publicerad 23 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Så här såg det ut i april 2015 när YA åkte med kommunens Tina Persson och Akkafrakts Henrik Nebrelius på en distributionsrunda.
Så här såg det ut i april 2015 när YA åkte med kommunens Tina Persson och Akkafrakts Henrik Nebrelius på en distributionsrunda.Foto: Anette Sjöstrand

Runt 2010 enades Österlenkommunerna om att öppna upp möjligheten för små och medelstora företag att leverera direkt till kommunerna. Affärsmodellen samordnad varudistribution var nyckeln och modellen infördes 2013.

Härmed togs det absolut största handelshindret för livsmedelsproducerande företag utan egen distributionsapparat att leverera till vart och ett av de kommunala köken bort.

Annons

Alternativet som Ystads styre anser vara det rätta, 2023 och framåt, är att gå tillbaka till 2010 och montera ned modellen och möjligheten att fortsatt främja en robust varuförsörjning som ökar landets och våra kommuners beredskap, som stärker våra svenska och lokala företagare som kämpar för att överleva en tuff internationell konkurrens.

Styret anser att det bästa är att backa bandet till ruta ett, det vill säga att återigen upphandla svenska och lokala livsmedel till ett överpris från ”oligopolet”, att göra sig beroende av grossisterna, deras importberoende och egna varumärke i en helt otransparent varuförsörjningskedja.

Motiveringen är att man vill spara pengar och inte ser tillräckligt med nyttor med samdistributionen.

En fråga som aktualiserats sedan 2010 är kris och beredskap. Pandemiåren påminde oss om vikten av att ha en beredskap där kunskap och kapacitet att prioritera och styra varuförsörjningen samt lagerhållning av viktiga varor kan bli avgörande för att upprätthålla ett fungerande samhälle i krislägen.

Samdistributionskommunerna lärde sig att kommunal samlastning och kommunalt kris- och beredskapsarbete har många beröringspunkter.

Många kommuner har goda exempel på hur de har nyttjat kapaciteten inom sitt samlastningssystem till att bygga upp och hålla lager av sjukvårds- och skyddsutrustning.

Vinster med att samordna en daglig samlastning med mer långsiktig lagerhållning är att man inte samlar varor på hög, utan kontinuerligt använder varorna. I stället för separata beredskapslager kan man nyttja ytor på distributionscentralen som cirkulerings- eller omsättningslager.

Det borgar för att varorna inte hinner åldras utan kan används innan de blivit omoderna eller obrukbara – en viktig del i att hålla kostnaderna för lagerhållningen nere och undvika slöseri.

En långsiktig investering med samhällsnyttor som inkluderar krisberedskap och en enorm kunskap som byggts upp under en tio års period föreslås monteras ner. Alla dem som inser värdet av allt jobb och all kunskap som går förlorad ser med förvåning hur fort det vänder.

Hur snabbt långsiktighet byts ut mot kortsiktiga besparingar som framöver kommer kosta kommunen ännu mer pengar.

Annons

Christina Persson

Före detta projektledare, samdistribution på Österlen, 2018–2020 programansvarig vid Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution, nu projektledare för införande av samordnad varudistribution på Värmdö kommun.

Annons
Annons
Annons
Annons