Annons
Insändare

Eva-Britt Bergquist: Människans relation till djuren är betydelsefull

Idag kan vi leva vårt liv utan närmare kontakt med hästar eller andra djur. Vi lever i många hänseenden i en värld full av teknik. Man kan fråga sig vad det innebär för oss människor att vi idag har mer kontakt med tekniska prylar än med djur.
Skåne • Publicerad 14 mars 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Ett stall är en kravlös miljö och därför en utmärkt plats för ett upplevelsebaserat lärande och konkret träning av olika förmågor”, säger Lisa Thorngren.
”Ett stall är en kravlös miljö och därför en utmärkt plats för ett upplevelsebaserat lärande och konkret träning av olika förmågor”, säger Lisa Thorngren.Foto: Fredrik Sjöstrand

Det finns människor som har en så dålig självkänsla att de isolerar sig och inte ingår i ett socialt sammanhang.

Ibland kan kontakten med andra människor kännas pressande och full av krav. Vilket kan leda till långtidsarbetslöshet, hemmasittande barn och vuxna som känner att de inte ingår i ett socialt sammanhang.

Annons

Som politiker för Kristdemokraterna Ystad i socialnämnden, blev jag nyligen inbjuden till Ystads ridskola för ett informationsmöte om konceptet Lära med hästar, en metod som just syftar till att bygga självkänsla och stärka förmågor hos både barn och vuxna.

Vi fick höra berättelser om lyckade projekt där hästen med sin känslomässiga och lyhörda sinnesstämning hjälpt människor att stärka sin självkänsla, samarbetsförmåga och ledarroll. Med stöd av en utbildad coach genomför deltagarna olika övningar, vilka utförs tillsammans med en häst.

Konceptet har använts vid skolor, HVB-hem och vid arbetsmarknadsinsatser och består av fyra grundpelare; självkänsla, självinsikt, samarbetsförmåga och sunda relationer.

Hästar reagerar direkt på vårt kroppsspråk och känner in vår sinnesstämning. En person som lever ett ensamt och inbundet liv kan ha svårt att känna sig bekväm och trygg tillsammans med andra människor. En möjlighet att få umgås med en häst och sakta ta kontakt och stärka samhörigheten inom ordnade former är ett intressant upplägg.

Den stolthet och trygghet som det innebär att ha ett arbete är det tyvärr inte alla som kan känna. Det finns olika stödåtgärder för att lyckas komma ut på arbetsmarknaden.

För en person som varit utanför arbetsmarknaden i många år kan det kännas som ett nästan ouppnåeligt mål att få ett arbete. Självförtroendet är i botten och den sociala förmågan kan vara naggad i kanten.

Jag tror att Lära med hästar skulle kunna vara en bra möjlighet för personer som behöver stärka självkänslan och öka sin initiativförmåga, för att därefter kunna gå vidare i andra arbetsmarknadsåtgärder.

Det finns säkert flera områden inom kommunen där detta kan vara ett värdefullt komplement till andra insatser. Jag tänker jobba för att se över möjligheten att prova konceptet i Ystad kommun.

Eva-Britt Bergquist (KD) Socialnämnden Ystads kommun, ersättare

Annons
Annons
Annons
Annons