Annons
Insändare

Göran Göransson: Demokratin utarmas och negligeras i Ystads kommunfullmäktige

Styret i Ystads kommun följer inte kommunallagen och riktlinjerna, som de själva varit delaktiga i att besluta om. Demokratin i kommunen utmanas och negligeras med andra ord ständigt och jämt. När det gagnar styret själva används och åberopas lagen och riktlinjerna däremot slaviskt.
Ystad • Publicerad 3 mars 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fullmäktige träffades i Gamla rådhuset.
Fullmäktige träffades i Gamla rådhuset.Foto: Thorsten persson

Den före detta kommunfullmäktigeordföranden använde detta flitigt under förra mandatperioden - tyvärr har ofoget fått fortsätta.

Två graverande exempel på detta är motioner, som undertecknad lämnade in för flera år sedan, kommer nu upp på agendan under denna nästföljande mandatperiod.

Annons

Det finns tydliga riktlinjer hur en motion ska behandlas exempelvis tidsaspekten och beredningsprocesser fram till beslut. Det blir inte mindre uppseendeväckande, när motionären, i detta fall undertecknad, inte ens längre är ledamot av fullmäktige Jag har därmed ingen möjlighet att argumentera för mina motioner och därmed faller motionerna platt fall och blir avskrivna.

En motion kan dessutom i ett tvåårsperspektiv bli inaktuell då förutsättningarna ändrats.

Tråkigt nog är ovanstående bara ett av många fall där treklövern utmanar vår kommunala demokrati.

Förra veckan kunde vi i YA konstatera att transparensen är bedrövligt dålig – inte ens alla förtroendevalda har möjlighet att ta del av handlingar fullt ut.

Styret har inte en egen majoritet men tack vare stödet från Sverigedemokraterna har man ändå i praktiken fått och tagit sig denna roll.

Att missbruka sin så kallade majoritetsställning, sin makt, på ett sådant maktfullkomligt sätt, som tyvärr är fallet, är bekymmersamt för kommunens anseende men också tilliten för politiken generellt. En gnutta självrannsakan och ödmjukhet hade verkligen varit på sin plats.

Tyvärr verkar detta inte ens finnas på kartan för kommunalrådet och styret. Har vi inte nog med solkiga historier i vår kommun – försök att ändå göra något rätt någon gång!

Göran Göransson, Medborgerlig samling ystad

Annons
Annons
Annons
Annons