Annons
Insändare

Göran Göransson: Jag är allvarligt bekymrad för barn och unga i Ystads kommun

Kommentar efter Carl-Erik Carlssons inlägg ”Nämnden struntar i Barnkonventionen i YA 2 november angående trafiksituationen i Hedeskoga.
hedeskoga • Publicerad 5 december 2022
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
all trafik till den planerade bostadsområdet Södra Hedeskoga ska passera bara några meter från lekande barn på skolgården.
all trafik till den planerade bostadsområdet Södra Hedeskoga ska passera bara några meter från lekande barn på skolgården.Foto: Carl-Eric Carlsson

Jag delar Carl-Erik Carlssons synpunkter angående den nyligen godkända detaljplanen för Södra Hedeskoga, dess inverkan på bra lantbruksmark men också de bekymmersamma konsekvenserna vad gäller trafiksituationen. Detta är förtjänstfullt beskrivet i inlägget, vilket gör att jag självklart undviker att upprepa dessa.

Jag väljer ändå i egenskap av ordförande i barn- och utbildningsnämnden, bun, att understryka den beskrivna problematiken för skolbarnen.

Annons

Ofattbart att ordförande och vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden valt att ställa sig positiva till en detaljplan, som leder till en mycket bekymmersam trafiksituation för barnen men också för boende i Hedeskoga och Källesjö generellt. Självklart borde man haft barn och unga i första rummet i sitt ställningstagande.

Den liberala partibeteckningen borde förpliktiga vad gäller denna åldersgrupp – mig veterligen anser sig liberalerna ju värna om skolan och dess elever – ordförande Per Olof Lind, liberal, blir knappast mer trovärdig efter ovanstående beslut.

Tyvärr är detta ännu ett i raden av många andra bristfälliga beslut i samhällsbyggnadsnämnden, som Per Olof Lind i egenskap av ordförande faktiskt ytterst är ansvarig för.

Listan med ogenomtänkta beslut är lång, vilket också ställt till det i de politiska processerna, kostat mycket pengar i arbetstid för förvaltning men också en massa onödiga konsultkostnader. Tråkigt nog är förtroendekapitalet förbrukat, vilket i rättvisans namn inte borde leda till några fortsatta uppdrag.

Nästa mandatperiod ska Per-Olof Lind ändå ta över ordförandeskapet i en decimerad barn- och utbildningsnämnd. Kommer ordförandeskapet i denna nämnd hanteras lika problematiskt som i föregående, är jag uppriktigt sagt allvarligt bekymrad för barn och unga i kommunen.

Göran Göransson, partilös ordförande för barn- och utbildningsnämnden, Ystads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons