Annons
Insändare

Göran Göransson: Vårt ansvar är att skatteengar hanteras på ett föredömligt sätt

Replik till Lars Ekdahls och Ystads tennisklubbs inlägg ”Grava faktafel om tennisklubbens subventioner” i YA 9 januari.
Ystad • Publicerad 12 januari 2021
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Final i Swedish Ladies på Sandskogens tennisanläggning för några år sedan. Tennisklubbens lokalstöd minskas och ska fasas ut, detta utan att många politiker ens vissste om att det fanns, enligt Göran Göransson
Final i Swedish Ladies på Sandskogens tennisanläggning för några år sedan. Tennisklubbens lokalstöd minskas och ska fasas ut, detta utan att många politiker ens vissste om att det fanns, enligt Göran GöranssonFoto: Mark Hanlon

Tack för ditt informativa men tyvärr något svårförståeliga inlägg om lokalbidrag/lokalhyra.

Jag välkomnar självklart fakta i ärendet och kommer som ytterst ansvarig för kommunens fritidsverksamhet försöka reda ut frågan ytterligare. Som ordförande är det faktiskt min skyldighet men också min rättighet att få klarhet i bidragsfloran.

Annons

Eftersom ärendet kring tennisklubben dök upp på bun:s agenda strax innan jul blev detta av naturliga skäl ett exempel i mitt inlägg om subventioner generellt. Jag var verkligen inte ute efter specifikt hänga ut klubben som ”Svarte Petter” i frågan om subventioner. Om det upplevs så ber jag om ursäkt.

Det fanns ju säkerligen acceptabla skäl till att avtalet skrevs en gång. Jag vill däremot understryka kommunens, dess tjänstemän och politikers, skyldighet att ansvara för att skattepengarna hanteras på ett föredömligt sätt. Detta gör man bland annat genom fortlöpande kontroll, utvärdering/uppföljning i verksamheten.

Tyvärr har vi alldeles för många exempel på att detta inte göres på ett godtagbart sätt. De privata familjedaghemmen i Malmö är ett av de mera hårresande exemplen på detta just nu.

Frågan kvarstår dock – hur har vi kunnat betala ut så mycket pengar utan berörda förtroendevaldas kännedom. Ett avtal som mig veterligen skrevs för mer än tio år sedan – varför har detta inte omprövats förrän nu och plötsligt ska fasas ut.

Förutsättningarna för avtalets genomförande har med all sannolikhet förändrats – varför har då inte heller avtalet utvärderats och omprövats innan. Hur många andra bidrag och avtal finns som löper på och politiken inte är medvetna om?

Åter igen vill ja påstå att transparensnivån i kommunen har en hel del övrigt att önska. Mitt förslag om kartläggning är generell och principiell och kommer förhoppningsvis bidraga till bättre förståelse, kunskap och transparens.

Det är viktigt att medborgarna och inte minst föreningar/klubbar har insyn och förståelse för vad som egentligen gäller.

Det är också berättigat att ställa sig frågan om bidrag, subventioner och kommunalt finansierade anläggningar nyttjade av klubbar och föreningar är schyssta och rättvisa med hänsyn till kön, ålder, inriktning av verksamhet samt samhällsnyttan för kommunen i dess helhet.

Göran Göransson, partilös ordförande i bun, Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons