Insändare

Gudrun Schyman (FI): Våldet går inte i pension

Simrishamn Artikeln publicerades
 Hustrumisshandel
Foto: Jessica Gow/TT
Hustrumisshandel

Den 25 november är FN-dagen mot mäns våld mot kvinnor. Dagen behöver fortfarande uppmärksammas, tyvärr.

Våld i nära relationer är klassat som ett folkhälsoproblem, nationellt och internationellt.

Under år 2016 anmäldes omkring 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersoner hade en nära relation till offret. Enligt Brottsförebyggande rådet dör omkring 20 personer årligen i Sverige till följd av våld i nära relationer (Brå, 2017-12-19)

Feministiskt initiativ vill passa på att lyfta frågan om mäns våld utifrån ett äldre-perspektiv. Sexuellt våld och våld i nära relationer upphör inte när vi blir äldre.

Äldre människor är inte en homogen grupp men något som är gemensamt är att vi med hög ålder blir allt mer beroende av anhöriga och vårdpersonal och ibland mer isolerade från övriga samhället. Våldet kan då bli svårare att upptäcka samtidigt som vi är mer sårbara eftersom vi befinner oss i en beroendesituation.

Länsstyrelsen Uppsala län har tillsammans med Diakonistiftelsen Samariterhemmet det senaste året anordnat två utbildningsdagar med namnet ”#metoo65+ ,Våldet går inte i pension”.

Utbildningsdagarna har behandlat sexuellt våld och våld i nära relationer hos människor över 65 år, samt hur våld kan upptäckas och förebyggas. Något som särskilt lyftes var hur kommunens medarbetare inom vård och omsorg har en unik möjlighet att både upptäcka sexuellt våld och våld i nära relationer.

Man möter ofta brukare i hemmet, arbetar nära brukare och har årligt återkommande utvärderingssamtal med brukare. Ändå saknas ofta både rutiner och handlingsplaner för att upptäcka och förebygga våld.

Det behöver finnas tydliga beslut om att all personal inom äldreomsorgen ska anmäla våld, hot om våld och misstanke om våld och det måste finnas kunskaper, rutiner och resurser hos arbetsledningen så att man kan agera.

I Simrishamns kommun har därför ordföranden i socialnämnden fått följande frågor;

- Hur arbetar Simrishamns kommun för att upptäcka sexuellt våld och våld i nära relationer hos kommunens äldre?

- Finns det någon återkommande utbildning för kommunens vårdpersonal i att upptäcka våld och känna igen dess olika uttryck?

- Finns det några fasta rutiner vid upptäckande av våld hos kommunens brukare

Självklart behöver samma frågor ställas i alla kommuner. Våldet går som sagt inte i pension!

Gudrun Schyman

Gruppledare

Feministiskt initiativ, Simrishamn

 

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Ystads Allehanda och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.