Annons
Insändare

Gudrun Schyman: Köp hus på vackra Österlen och bli granne med en USA-bas

Det här är en av de rubriker som vi har sett på insändarsidor. Några större reportage har inte synts i medierna och vad som sägs i kommunledningarna på Österlen vet vi inte. Detta är häpnadsväckande eftersom det faktiskt handlar om Sveriges suveränitet.
Österlen • Publicerad 16 mars 2024
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Idylliska Österlen – snart även plats  för en USA-bas, menar Gudrun Schyman. Här en drönarebild över golfbanan Lilla Vik och samhället Vik.
Idylliska Österlen – snart även plats för en USA-bas, menar Gudrun Schyman. Här en drönarebild över golfbanan Lilla Vik och samhället Vik.

Ska vi lämna över bestämmanderätt över svensk mark till USA:s militär, är frågan? Det gäller 17 utvalda regementsområden och Ravlunda är ett av dem.

Avtalet är inte hemligt. Det går att få korrekt information här: Riksdagsinformation <riksdagsinformation@riksdagen.se>.

Annons

Där står det att Sverige och USA undertecknade den 5 december 2023 ett avtal om försvarssamarbete, ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA-avtal). Information om avtalet finns på regeringens webbplats på följande adress: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/militart-forsvar/avtal-om-forsvarssamarbete-med-usa-dca/.

Det finns också en promemoria från Försvarsdepartementet som bland annat handlar om nödvändiga författningsändringar kopplat till DCA-avtalet. Promemorian finns tillgänglig på regeringens webbplats på följande adress https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/01/ds-20242/.

I regeringens propositionsförteckning för återstoden av riksmötet 2023/24 kan man se att en proposition med titeln Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater är planerad att lämnas till riksdagen den 8 maj, https://www.regeringen.se/contentassets/9628cdb0c8224b9daacc8c66f21f9a98/propositionsforteckning-varen-2024.pdf. Debatt och beslut i kammaren väntas innan sommaruppehållet.

Avtalet är nu ute på remiss och bland de tillfrågade finns bland annat berörda kommuner. Simrishamns kommun är alltså remissinstans. Remissen ska vara inlämnad senast den 25 mars. Det är svårt att föreställa sig att kommunledningen inte skulle ha några synpunkter med tanke på avtalets omfattning. I avtalet står det bland annat:

– USA får tillgång till svenska militära baser på 17 orter från norr till söder. Ravlunda är ett av dem.

– USA får rätt att ha trupper, lagra militär utrustning och bedriva verksamhet på svensk territorium. Exempel på utrustning är stridsfordon, ammunition och vapensystem.

Amerikansk personal kommer att lyda under amerikansk domsrätt. Det gäller både för militär och civil personal samt för deras anhöriga.. Alltså ska de dömas enligt USA:s militära standard, inte efter svensk lag.

Det finns inga förbehåll om kärnvapen. Norge, som har ett liknande avtal, har en klausul om att Norge varken accepterar förhandslagring eller övning med kärnvapen. Sveriges avtal har inte det. Försvarsministern hänvisar till att ”Sveriges ståndpunkt är känd” och USA svarar att de aldrig talar om vad de har med sig för vapen…

Sveriges och USA:s försvarsministrar undertecknade avtalet 5 december 2023, helt utan offentlig debatt. Vilket säkerhetspolitiskt läge ligger till grund för avtalet? Hur ser militariseringen av Norden och Arktis ut? Kan Sverige vid ett spänt läge komma att bli ett uppmarschområde för USA?

Det finns många stora allvarliga frågetecken som borde rätas ut. Om inte kommunen känner ansvar i frågan har vi alla den möjlighet att själva svara på remissen. Som privatpersoner. Som Simrishamnsbor.

Annons

Mer information om vad avtalet egentligen handlar om blir det på ett möte på lokalen Skeppet (Simrishamn) fredag 22 mars klockan 18. Österlens Fredsfestival arrangerar. Bland annat kommer Svenska Freds ordförande Kerstin Bergeå att medverka. Kommunledningen är inbjuden och även riksdagsledamöter som representerar regionen.

Gudrun Schyman, Gladsax

Annons
Annons
Annons
Annons