Annons
Insändare

Hans Kjaersgaard och Patrik Ahrlin: Sveriges farligaste plats är hemmet

Samhällsdebatten om trygghet och säkerhet handlar ofta om de brott som sker på gator och torg. Men den farligaste platsen för kvinnor i Sverige är det egna hemmet. Det skriver cheferna för polisområde södra Skåne och lokalpolisområde Ystad med anledning av internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november.
Skåne • Publicerad 25 november 2023
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De allra flesta misshandelsfallen sker i hemmen, och oftast är det en kvinna som slås av en man hon har en relation med.
De allra flesta misshandelsfallen sker i hemmen, och oftast är det en kvinna som slås av en man hon har en relation med.

Det har varit en dyster utveckling under året med en ökning av skjutvapenvåld och sprängningar i Sverige. Det är naturligt att det blir stort fokus på dessa brott, som inte bara drabbar personer som har kopplingar till kriminella nätverk utan i allt högre grad även anhöriga och andra medborgare som inte har någon som helst koppling till kriminalitet.

En mer konstant våldsvåg som det talas alldeles för lite om är den som årligen drabbar tiotusentals kvinnor i Sverige.

Annons

Idag på internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, Orange Day, vill vi sätta fingret på våldsdåd som sker i den privata sfären. Om det inte går så långt som till att en kvinna dödas, passerar dessa brott ofta obemärkt förbi.

En orsak är att kvinnor som utsätts för våld i nära relation sällan anmäler det till polisen. Siffran är så låg som fyra procent, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå).

Trots det monumentalt höga mörkertalet har polisen hittills i år fått in över 360 anmälningar om brott i nära relation bara i kommunerna Skurup, Sjöbo, Ystad, Simrishamn och Tomelilla som ingår i lokalpolisområde Ystad.

Brotten sker varje dag i alla bostadsområden, i alla delar av samhället och i alla åldrar. Våld i parrelation drabbar allt från ungdomar till pensionärer.

70 procent av de som anmäler att de utsatts för våld i nära relation i dessa kommuner är kvinnor och i princip varje dag åker polispatruller i Skåne till hem där en man utsatt sin partner för våld. Det handlar om misshandel med tillhyggen eller stryptag, verbala hot och mordförsök. Inte sällan blir barn vittnen till händelserna, vilket också är en brottslig handling.

Polismyndigheten lägger stora resurser på att utreda dessa brott och på att lagföra gärningsmännen, men vi behöver göra mer och därför har en nationell satsning inletts med ett mer offensivt fokus på personerna som utövar partnervåld. Syftet är att förebygga och förhindra upprepad grov våldsbrottslighet.

En annan del är att säkra mer teknisk bevisning så att fler ärenden kan gå vidare till åtal, även i de fall då vi inte får vittnesmål från den våldsutsatta kvinnan.

I den ständiga ström av brott som sker under ett dygn, och som vi i urval uppmärksammar på polisens hemsida och i kontakter med media, har vi varit sparsamma med att lyfta våld i nära relation. Kanske av hänsyn till privatliv och personlig integritet.

De allra flesta misshandelsfallen sker i hemmen, och oftast är det en kvinna som slås av en man hon har en relation med.
De allra flesta misshandelsfallen sker i hemmen, och oftast är det en kvinna som slås av en man hon har en relation med.

Men att utöva våld mot sin partner är inte en privat angelägenhet eller ett socialt fenomen. Det är kriminella handlingar och ett stort samhällsproblem som får förödande konsekvenser för de som utsätts och för alla de barn som växer upp med våld i hemmet.

Brotten förtjänar att nå offentligheten i proportion till hur vanliga de faktiskt är. Av all misshandel i lokalpolisområde Ystad hittills i år har 64 procent av alla fall inträffat inomhus och där är det kvinnorna som är mest utsatta. Ändå handlar den allmänna debatten om trygghet och säkerhet nästan uteslutande om det som sker på gator och torg.

Annons

Som chefer för den polisiära verksamheten i södra Skåne ska vi jobba för en breddad syn på begreppet trygghet och säkerhet. Ett steg är att tala mer om de allvarliga våldsbrott som oftare sker i slutna privata miljöer än på allmänna platser och där gärningsmannen inte är vem som helst utan brottsoffrets partner.

Genom att synliggöra dessa brott vill vi stödja de som utsätts och vi vill att fler vågar anmäla. Vi vill också att många fler som misstänker att någon utsätts för våld i nära relation anmäler till polisen. Och inte minst vill att de som utsätter närstående för våld söker hjälp för att bryta sitt beteende.

Hans Kjaersgaard, polisområdeschef i södra Skåne

Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons