Annons
Insändare

Hans Ramel: Värna den skånska livsmedelsproduktionen

Under den senaste tiden har matpriserna varit på allas läppar. Det är förståeligt. Många har svårt att få pengarna att räcka till när kostnaderna i flera delar av hushållet ökar samtidigt.
Skåne • Publicerad 15 juni 2023
Detta är en insändare i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Värna den skånska livsmedelsproduktionen, uppmanar Hans Ramel.
Värna den skånska livsmedelsproduktionen, uppmanar Hans Ramel.Foto: Fredrik Sjöstrand

Vi befinner oss i en inflation med historiskt höga energipriser som påverkar hela samhällsekonomin. Till det läggs höjda räntor som påverkar hur mycket som finns kvar på bankkontot i slutet av månaden.

Den senaste tidens ekonomiska utmaningar har även drabbat lantbruket och våra medlemmar vänder på slantarna för att få ekonomin att gå ihop. Faktum är att hela livsmedelskedjan påverkas av de ökade kostnaderna.

Annons

En hel bransch där marginalerna under de senaste decennierna redan varit låga. I jakten på lågpris pressas nu världsmarknadspriserna på exempelvis spannmål och mjölk nu neråt, vilket gör att marginalerna för bönderna minskar.

Även om många funderar på att matpriserna stigit så lägger svenska konsumenter fortfarande historiskt lite av sina totala utgifter på mat. Under de senaste åren har konsumenten lagt ungefär 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder arbetat och investerat för att skapa livsmedelsvärden som är unika i världen.

Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och ett aktivt hänsynstagande till miljön. Sveriges bönder producerar idag bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre pris för konsumenterna - men det har krävt mycket arbete och stora investeringar i jordbruket.

Våra medlemmar har drabbats av en exceptionellt snabb och stor kostnadsökning om hela 28,7 procent sedan hösten 2021, enligt Jordbruksverkets siffror. Vi såg redan i slutet av 2021 att kostnaderna för viktiga insatsvaror som mineralgödsel och diesel ökade kraftigt.

Parallellt står lantbruket i frontlinjen för klimatförändringanas konsekvenser, både i Sverige, Europa och världen. Numera är värmebölja, torka och översvämningar regelbundet förekommande.

För att hantera det behöver bönderna kavla upp ärmarna och bygga dammar för bevattning, minska beroendet av import, samt investera i biogasanläggningar och solceller för att minska koldioxidutsläppen. Men de nödvändiga investeringarna kommer inte kunna göras om vår lönsamhet minskar.

Ingen vill kasta bort de värden som vi under lång tid har byggt upp inom svensk livsmedelsproduktion. Dessutom måste vi av beredskapsskäl stärka och öka produktionen av mat i Sverige. 30 procent av allt vi äter i Sverige kommer från Skåne och drygt 20 procent av landets sysselsättning inom livsmedelsindustrin finns i Skåne.

Med rätt politiska förutsättningar kan vi öka den skånska produktionen och vårt bidrag till den svenska ekonomin och livsmedelsförsörjning. Men ändå hör vi beslutsfattare uppmana konsumenterna till att jaga lågpris. Det riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen och vår försörjningsförmåga.

Skånska bönder fortsätter med stolthet att leverera bra och säker mat till dig. Vi har just klarat av vårsådden och tittar framåt. Genom att fortsätta välja svensk mat skickar du en viktig signal att vårt arbete är viktigt och du är med och säkrar livsmedelsförsörjningen. Låt oss hålla i och hålla ut tillsammans, även i ekonomiskt svåra tider.

Hans Ramel, Ordförande LRF Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons