Annons
Insändare

Inför kommunalt veto mot brytning i alunskiffer

Liksom vi själva vet bäst om att hantera vår skola och vår sjukvård, varför ska Bergsstaten med säte i Luleå då bestämma om vi ska ha provborrningar på våra åkermarker eller inte?
Skåne • Publicerad 17 mars 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gislövshammar hotas av gruvdrift
Gislövshammar hotas av gruvdrift

Skåne är inte optimalt för gruvor. Vårt landskap står idag för nästan 50 procent av den svenskproducerade maten enligt en mätning av Region Skåne.

Allt fler svenskar köper mer närodlad mat för att dels stötta svenskt företagande och dels för att minska sina utsläpp med mindre transporter.

Annons

Varför ska vi då ta risken att förstöra viktig mark för att eventuellt hitta metall? En legeringsmetall som främst används för att göra diskbänkar med.

Vi i CUF driver nu att unga bönder ska ha chansen att kunna bruka åkermark, då vi ser i hela Europa att hälften av alla lantbrukare kommer pensioneras inom tio år.

Med nuvarande minerallag skapar det stora risker för att den aldrig kan brukas igen. Risker som förorenat grundvatten, frigörelse av uran och förstörda åkermarker.

Åkermarker som jag tidigare nämnde är nödvändiga för hela Sverige.

Blir marken förstörd är det bara att gilla läget. Vi kan inte återskapa matjord och bördig åkermark som vi återvinner pantburkar.

Även vid en provborrning kommer det att ge konsekvenser.

Scandivanadium har lovat att återställa allt som det tidigare har varit om företaget inte hittar något vanadin, men kan de bestämma hur vattnet kommer ledas om när man borrar kilometervis ner i marken? Det kommer i bästa fall leda till sinade brunnar och i sämsta fall till giftigt vatten, då detta skapas vid brottytor i alunskiffern.

Vid mineralutvinning talar vi heller inte om gruvor som är under markytan, utan det kommer vara enorma dagbrott. Dagbrott som i sin biourlakningsprocess kan läcka ut radioaktiva mineraler som uran.

Hur kommer utsläppen påverka turismen och hur kommer det påverka våra invånares välmående?

Vi kan inte släppa fram denna prospekteringsprocess då riskerna är för stora för att förstöra en av våra viktigaste näringskällor.

Annons

Ett systematiskt sätt att stoppa förstöringen och att överföra beslutsmakt till den lokala nivån, är att införa ett kommunalt veto mot brytning av mineraler i alunskiffer, samtidigt som man ser över möjligheterna att regionalisera Bergsstaten, införa miljökonsekvensbeskrivningar före undersökningstillstånd beviljas och att en rejäl översyn av minerallagen görs – inte minst ur äganderättssynpunkt.

Jag tänker vara en röst för ungdomarna i frågan. Vi har tidigare stoppat provborrningar på Österlen och vi ska stoppa dem igen.

Matilda Björk (C)

Ordförande CUF Ystad/Österlen

Annons
Annons
Annons
Annons