Annons
Insändare

Insändare: Bra förutsättningar kan bli bättre för Simrishamn

Simrishamn har ett av Sveriges bästa lägen, med den långa kustremsan och stränderna, de bördiga slätterna med dess fina jordbruksmarker. Här finns de små samhällena med sina pittoreska byggnader och i vissa av dem syns spåren av en gammal fiskekultur.
Simrishamn • Publicerad 4 september 2018
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I kommunen debatteras det ofta vad som behövs för att folk ska flytta hit. Simrishamn har redan många av förutsättningarna.

För att göra kommunen än mer attraktiv gäller det att värna om möjligheten till utbildning, arbete och rekreation. Därför vill vi satsa på bättre kommunikationer.

Annons

Simrishamnsbanan skulle kunna minska restiden Malmö-Simrishamn till under en timme. Ett dubbelspår gör dessutom resorna säkrare utan trafikstörningar.

Vi var med och tog beslut för utbyggnaden av fibernätet i kommunen vilket ger människor möjlighet att bo och arbeta i kommunen.

Med vårt enda mandat i kommunfullmäktige har vi försökt bevara F-6 skolorna och har lyckats väl så länge besluten togs i fullmäktige där vi har representation. Hade vi haft fler mandat och varit representerade i fler nämnder hade vi kunnat bevara F-6 skolan i Skillinge.

Vi har haft som målsättning att rusta byarna under tidigare mandatperiod så att dess skolor har fått en miljövänlig uppvärmning och moderna kök.

Gator, gångstråk och mot-ionsspår har fått en mindre energikrävande led-belysning och vi har rustat upp lekparker samt bygger nu utomhusgym. Nästa steg blir att bygga fler hundrastgårdar och skateboardbanor.

Vi har initierat arbetet med klimatanpassningen för att bland annat minska den översväm-ningsrisk som ett förändrat klimat kan medföra.

Låt oss värna om vår fina miljö som vi har här ute på Österlen så att vi inte förlorar natur och rekreationsstråk genom kortsiktiga, ogenomtänkta beslut. Detta är förvaltarskapstanken som vi inom KD har som ledstjärna inom vårt miljöarbete.

Vi tror även att det går att stärka varumärket Österlen och göra det attraktivare genom att satsa på företag med en miljöprofil.

Ekologiskt odlad mat som dessutom är närproducerad är tex en miljöprodukt som passar väl in med vår miljöprofil på Österlen, men även satsningen på mer sol, vind och biogasenergi.

Vår grundsyn inom KD är människors lika värde och jämställdheten mellan kvinnor och män.

Annons

Det är viktigt att stå upp för pensionärerna som har fått det svårare under den senaste tiden. KD i Simrishamn satsar därför på fler äldreboenden, ett "äldres hus" och att pensionärer får fria resor med kollektivtrafiken.

För att vi inom KD i Simrishamn ska kunna fortsätta att förvalta allt det fina vi har gemensamt samt att göra Simrishamns kommun ännu bättre behöver vi även din röst vid det här valet.

Paul Frogner Kockum (KD)

Miljöforskare och gruppledare i kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons