Annons
Insändare

Insändare: Dubbelfel av Ringskog Vagnhammar (V) om Lillevångshemmet

Ingenting är viktigare än att våra äldre har det bra. Just därför har Socialnämnden i Simrishamn enhälligt sagt upp avtalet med Attendo om driften av Lillevångshemmet.
Simrishamn • Publicerad 14 maj 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lillevångshemmet
Lillevångshemmet

Susanne Ringskog Vagnhammar har i en insändare i YA 11 maj framfört kritiska synpunkter på upphandling av vårdföretag och att lämna ut boenden på entreprenad och exemplifierar med Lillevångshemmet.

Låt oss till att börja med reda ut fakta.

Annons

Kommunen (socialnämnden) följer regelbundet upp kvaliteten på sina särskilda boenden, både de som drivs i kommunens regi och de som drivs av en utomst-ende entreprenörer. Kvalitetskraven är desamma på bägge typerna av boenden.

Resultatet av kvalitetsuppföljningarna på Lillevångshemmet har inte fullt ut motsvarat de krav kommunen ställer. Avtalet med Attendo är därför uppsagt. Uppsägningstiden löper och avtalet upphör den sista oktober 2019.

Under nästan två decennier har Lillevångshemmet drivits på entreprenad och det är en omfattande hantering att ”ta hem” driften till kommunen igen.

Tiden fram till sista oktober kommer väl behövas, för att få en övergång som är så lugn, trygg och smidig som möjligt för såväl de äldre som bor på Lillevång, som deras närstående och medarbetarna på hemmet.

Socialnämnden har skärpt tonen mot företaget och varit tydlig i sin kritik. Som en extra kontroll kommer nämnden varje månad fram till avtalsslutet nära följa att bemanningen på boendet överensstämmer med det som överenskommits i avtalet.

Susanne Ringskog Vagnhammar framför i sin insändare i YA kritiska synpunkter mot att lämna ut boenden på entreprenad och bygger upp hela sitt resonemang kring Lagen om valfrihetssystem LOV, som hon tycker att kommunen ska lämna.

Vi är inte förvånade att Susanne Ringskog Vagnhammar är kritisk till valfrihet och lagen om densamma. Här skiljer vi oss åt. Vi är övertygade om att valfrihet gynnar brukarna i slutändan.

Låt oss bara avslutningsvis påpeka att avtalet med Attendo är upphandlat enligt ett helt annat regelverk, nämligen Lagen om offentlig upphandling LOU (ett regelverk som tillämpas i hela EU).

Till yttermera visso är Susanne Ringhammar Vagnskogs information om Attendos ägarförhållanden helt obsolet , då Attendo är börsnoterat på Stockholmsbörsen.

De i insändaren nämnda bolagen Augustas och IK Kapital sålde hela sitt kvarvarande innehav i Attendo under år 2016.

Annons

”Dubbelfel” Susanne. Diskutera gärna sakfrågan, men låt diskussionen vila på fakta.

För Alliansen i Simrishamn genom

Maria Linde Strömberg (M)

Ordförande i socialnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons