Annons
Insändare

Insändare: Något måste göras åt trafiken i Sandskogen

Trafiken genom Ystad Sandskogen kommer att behöva klimatsäkras eller flyttas på sikt
Ortsdatering • Publicerad 31 maj 2018
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trafikkaos i sandskogen
Trafikkaos i sandskogen

Som framgår av en artikel i Ystads Allehanda 15 maj 2018 vill politikern Göran Göransson (KD) lägga om trafiken som går genom Sandskogen för att "Göra Sandskogen till det paradis det är".

Som representant för KD i Simrishamns kommun håller jag med Göran Göransson om det förnuftiga i att dra trafiken ut till Österlen och mot Simrishamns kommun i en ny dragning via väg 19 och runt regementet och Nybrostrand i stället för som nu på väg 9 genom Sandskogen och Nybrostrand och detta av flera skäl.

Annons

Man skulle först och främst kunna avlasta väg 9, vilken redan nu faktiskt fungerar som en bromskloss för dem som ska ut på Österlen och till Simrishamns kommun via Dragongatan och på väg 9 via Nybrostrand där hastigheten på vissa håll är nedsatt till både 30 och 50.

Enligt Göran Göranssons (KD) behöver alltså Ystads kommun i samråd med Regionen och Trafikverket finna en bättre lösning för trafiken ut mot Österlen.

Vad som däremot inte framkom av Göran Göranssons (KD) artikel och förslag är att det även är mer hållbart ur ett klimatperspektiv.

Jag menar att Ystad kommun har utfört en klimatanalys som ska utgöra ett underlag till kommunens fördjupade översiktsplan för Ystads tätort.

I klimatanalysen går det att läsa att Ystads havsnära läge gör att klimatförändringen kommer att innebära stora utmaningar för staden, särskilt i den fördjupade översiktsplanens östra, mer låglänta, områden som omfattar hamnen och Sandskogen.

I dessa områden kan det höga vattenståndet komma att orsaka omfattande översvämningar i framtiden och kusten kan enligt denna komma att backa så långt som 30–60 meter bara till följd av havsnivåhöjningen.

Översvämningsrisken bedöms även att öka till följd av att skyfallen väntas bli mer intensiva och inträffa oftare i framtiden vilket kan få konsekvenser som leder till översvämningar på väg 9 genom Sandskogen. Dessa båda scenarier kan alltså på sikt leda till skador och översvämningar på väg 9 som kan begränsa framkomligheten.

Mycket talar alltså för att Ystads kommun i samråd med Regionen och Trafikverket bör se över trafikleden som går via väg 9 genom Sandskogen och Nybrostrand för att klimatsäkra trafiken ut mot Österlen och därigenom finna en mer långsiktigt hållbar lösning även med avseende på kommande klimatförändringar.

En långsiktigt hållbar lösning för den bilburna trafiken vore därför att dra vägen ut mot Österlen just via väg 19 i enlighet med Göran Göranssons (KD) förslag.

Även tågtrafiken ut till Österlen och Simrishamn behöver kanske en annan lösning.

Annons

Om man inte vallar in området eller höjer banvallen för att komma till rätta med en eventuell översvämningsrisk för tågtrafiken som går ut mot Tomelilla och Simrishamn genom både Ystads hamnområde och delar av Sandskogen behövs kanske en helt annan lösning även för tågtrafiken ut mot Österlen.

Översvämningsrisken för Ystads hamn och Sandskogen kan alltså även vara ett starkt argument för att återaktualisera regionens tidigare prioritering av Simrishamnsbanan vars dragning ligger inne i landet.

Av ovanstående skäl anser jag att trafiken behöver flyttas för att på lång sikt klimatsäkra Regionen.

Dr. Paul Frogner Kockum

Gruppledare för Kd i Simrishamn

Kandiderar till Region och Riksdag för KD i Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons