Annons
Insändare

Insändare: Rädda skolan i Skurup

I Moderaternas mycket nedlåtande och hånfulla uttalande, där ni meddelar att nedläggningen av Slimmingeby skola stoppas, hävdar ni att ”uteblivet beslut om stängning av Slimmingeby skola medför konsekvenser i form av att pedagoger på andra skolor kommer att behöva sägas upp, med lägre lärartäthet som en av följderna.
Skurup • Publicerad 9 maj 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Slimmingeby skola fortsätter verksamheten till hösten.
Slimmingeby skola fortsätter verksamheten till hösten.Foto: Mark Hanlon

Större barngrupper är att vänta i förskolan och neddragningar i elevhälsan är troliga samtidigt som möjligheterna att nå kommunfullmäktiges budgetmål för innevarande år bedöms som mycket små.”

Detta trots att era beslutade nedskärningar i praktiken innebär att skolpengen sänks från en redan låg nivå och att 6,5 miljoner flyttas från grundskoleramen för att betala gymnasieplatser i andra kommuner.

Annons

Ni har redan dragit i nödbromsen och infört extrem återhållsamhet på kommunens förskolor och skolor. Detta långt innan beslutet om Slimmingeby skola togs.

Det är ni i Moderaterna och er bristande politiska kompetens som leder till att elever får minskade resurser och att barngrupperna i förskolan blir större. Skyll inte det på Slimmingeby skolas elever och föräldrar.

Att skära i verksamheter som redan går på knäna får långsiktigt förödande konsekvenser. Tack vare engagerad personal håller våra förskolor och skolor en fantastisk kvalitet. Men jag är djupt oroad över vilka konsekvenser Moderaternas ogenomtänkta politik får.

Ni pratar om en likvärdig skola men verkar inte förstå begreppets innebörd.

En likvärdig skola innebär inte att alla skolor ska var lika stora. En likvärdig skola innebär att alla elever ska få samma möjligheter till kunskapsmässig utveckling. Blanda inte ihop det med skolpengen Åsa Ekblad, för det har inget med varandra att göra.

Vill du på riktigt skapa en likvärdig skola i Skurups kommun borde du fortsätta den väg som vi i förra styret slog in på. Stärk och utveckla våra förskolor och skolor långsiktigt.

Gör en socioekonomisk resursfördelning så att skolor i olika delar av kommunen får det den budget de har rätt till.

Sluta skära i elevhälsan, utan stärk den istället så att barn som behöver stöd får det så tidigt som möjligt. Sena insatser är ofta dyra insatser.

Och sist men kanske viktigast, något som ni med tanke på er inhumana politik och era olyckliga uttalanden inte visat hittills under mandatperioden att ni klarar av, var stolt över skolorna i Skurup.

Genom att stärka kommunens och skolornas rykte söker sig fler, både elever och personal, till våra skolor.

Annons

Vi har fantastiska förskolor och skolor i kommunen, men på grund av ogrundad politisk smutskastning av dem, väljer många föräldrar skolor på annan ort till sina barn.

Det är ditt ansvar att säkerställa bästa kvalitet för våra barn och unga i kommunen Åsa Ekblad. Förvalta det ansvaret med omsorg och ödmjukhet. Och lyssna på barnen.

Maria Ivansson (MP)

Före detta ordförande skol- och utbildningsutskottet Skurups kommun

Annons
Annons
Annons
Annons