Annons
Insändare

Insändare: Ystad borde införa kortare sommarlov

Cecilia Magnusson-Svärd (S) och Roger Jönsson (S) reagerar som väntat på våra försök inom treklövern att hålla oss inom budgeten – nu att vi minskar på antalet sommarjobb för ungdomar .Jag ställer mig naturligtvis bakom besparingsbeslutet och har fullt förtroende för nämndens beslutade åtgärder, som bidrager till en budget i balans.
Ystad • Publicerad 7 april 2019
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skolbarnen blir rastlösa mot slutet när föräldrarna börjat jobba efter semestrarna, menar Göran Göransson (KD)
Skolbarnen blir rastlösa mot slutet när föräldrarna börjat jobba efter semestrarna, menar Göran Göransson (KD)Foto: Henrik Holmberg / TT

Detta utesluter inte att jag generellt kan dela oron kring besparingar som drabbar barn och ungdomar. Detta kan få som vi alla vet stora konsekvenser i ett framtida perspektiv.

I egenskap av ordförande i barn och utbildningsnämnden (bun) kommer även jag att hamna i framtida svåra övervägande och prioriteringar. Dessa tillhör som flertalet vet politikernas utmaningar, inte minst i ett framtida scenario när kommunernas ekonomi kommer att utsättas för svåra påfrestningar.

Annons

Det finns flera möjligheter att möta denna verklighet utan att i första hand höja skatten.

Det gäller initialt att kunna kritiskt utvärdera om en verksamhet varit rationell och ekonomiskt försvarbar eller om det finns andra sätt att hantera utmaningen.

Enligt den information som jag tagit del av har sommarjobben tyvärr inte varit så attraktiva som man kunde ha förväntat sig. Ungdomar verkar inte ha nappat på möjligheterna, som funnits i den grad, som man hoppats.

Inte minst nyanlända ungdomar borde ha gjort detta, eftersom det hade givit dem en möjlighet att träna sin svenska under sommaren. Detta i kombination med sommarskola har jag utan framgång tidigare försökt få gehör för.

Det finns av naturliga skäl många anledningar till att ungdomar inte valt sommarjobb, vilket jag inte tänker fördjupa mig i här och nu.

Vi politiker måste trots allt våga ställa oss frågan om vi har hanterat ungdomsutmaningarna på rätt sätt. Finns det mindre traditionella vägar att gå?

Jag tänker exempelvis på sommarlovet, som är alldeles för långt för många barn och ungdomar. När väl föräldrarnas semester är slut känns sommarlovet för många tungt och segt.

Tyvärr leder detta inte så sällan till bekymmer och tråkigheter under tiden i sysslolöshet.

Det traditionella bonde- och industrisamhället är ju sedan länge förbi, vilket har präglat skolans organisation sedan folkskolans införande.

Det är hög tid att våga skapa en organisation, som harmonierar bättre med dagens samhälle. Ett treterminssystem, där bland annat sommarlovet skulle bli kortare, är en fruktbar väg i denna riktning.

Annons

Redan idag ger lagen skolhuvudmannen möjlighet att arbeta för en förändring bort från det traditionella tvåterminssystemet.

Vad är det som hindrar oss i Ystads kommun att verka för en organisationsförändring, som har långt flera fördelar än endast ett förkortat sommarlov?

Göran Göransson (KD)

Ystad

Annons
Annons
Annons
Annons