Annons
Insändare

Jan Rejdnell (L) och Jaennine Olesen (M): Vi måste anpassa organisationen

Svar på Lärarförbundet i Simrishamns inlägg i YA ”Dyr organisation och liten budget sliter hårt på personalen” i YA 12 november.
Simrishamn • Publicerad 18 november 2020
Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Simrislundsskolan i Simrishamn.
Simrislundsskolan i Simrishamn.Foto: Torun Börtz

Som utbildningspolitiker är vi lika angelägna som lärarorganisationerna att ha den skolverksamhet som behövs för att driva en bra skola. Som politiker måste vi samtidigt hushålla med de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Föregående mandatperiod levererade ett underskott om 12,2 miljoner kr.

Under många år har BUN:s verksamhet löpt på och politiken har avstått från att anpassa organisationen till det alltmer sjunkande elevantalet i kommunen. Med bibehållen organisation har tidigare nämnd löst underskottet med olika typer av statsbidrag.

Annons

Anpassningar måste göras utifrån det antal barn och ungdomar som finns i verksamheterna. Statistiken pekar på fortsatt nedgång kommande år. Unnder året har vi varit ensamma om anpassningen tillsammans med förvaltningen då oppositionen istället velat utöka budgeten ännu mer.

Alliansens förslag till grundskola i norra kommundelen (F-3 i Sankt Olof F-6 i Kivik) baserats på prognostiserade barnantal för att få en bra kvalitetsmässigt som ekonomisk situation. Detta röstades ned av SD med stöd av S och övrig opposition. Om fortsatta ofinansierade beslut fastställs i fullmäktige, kommer Alliansen vara tvungen till att se över budgeten så inte skolans kärnverksamhet drabbas.

Fullmäktige har tidigare tagit ofinansierade beslut som lyfts över på BUN och dess befintliga budget. Så var det när Campus inrättades. Initialiat kostade det 3 miljoner första året. Campus kommer aldrig generera ett överskott som fullmäktige trodde vid starten.

Simrishamns kommun har många mindre skolor och förskolor. Effekten blir att för mycket pengar läggs på lokaler istället för på undervisningen och dess kvalitet. Det är därför Alliansen tagit initiativ till en översyn av både grundskolans och gymnasiets organisation.

Politiskt har vi prioriterat att så många som möjligt av eleverna som lämnar grundskolan skall vara godkänd i alla ämnen. Ett annat område Alliansen prioriterar högt är satsningar på språket. I Simrishamns kommunala skolor satsas på språkutveckling redan i förskolan och genom hela lågstadiet.

Hittills är vi på god väg med Simrishamns skolor enligt Lärarförbundets egen ranking som placerade Simrishamn på 64 plats av landets 290 kommuner. Motsvarande placering förra året var 144. Vi tror heller det inte är någon slump att antalet ungdomar som får godkänt i betygen så de är godkända att söka vidare till gymnasiet, har blivit fler och där vi nu befinner oss över riksgenomsnittet.

Jan Rejdnell (L), ordförande i bun, Simrshamn

Jaennine Olesen (M), vice ordförande i bun Simrishamn

Annons
Annons
Annons
Annons